Skolēnu sasniegumi 2017./2018.m.g.

Kandavas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm 2018.gada 15.janvārī:
1.vieta – Amandai Rudzītei 9.a kl. (sk.Baiba Leitarte);
Keitai Elizabetei Dobkevičai 8.b kl. (sk.Ilze Plezere)
2.vieta
– Loretai Čabovskai 8.a kl. (sk.Inguna Auziņa);
Evai Rencei 8.b kl. (sk.Ilze Plezere)
3.vieta - Antrai Adienei 9.a kl.(sk.Baiba Leitarte);
atzinība - Evelīnai Mileikai 9.b kl. (sk.Inguna Auziņa);
Elizabetei Betijai Baltgalvei 9.b kl. (sk.Inguna Auziņa)

Paldies skolotājām Baibai Leitartei, Ilzei Plezerei un Ingunai Auziņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada vēstures olimpiāde 9. un 12.klasēm 2018.gada 12.janvārī:
2.vieta – Rūtai Liepai 9.a kl.
3.vieta
– Kristiānai Rupeikai 12.kl.;
Annai Dūniņai 9.a kl.;
Annai Paulai Kalniņai 9.b kl.
atzinība - Evelīnai Mileikai 9.b kl.;
Antrai Adienei 9.a kl.;
Elzai Lepsei 9.a kl.

Paldies skolotājai Aksildai Petrevicai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm 2017.gada 1.decembrī:
1.vieta
– Ancei Eimanei 10.kl.
2.vieta
– Andai Beātei Jekovi'čai 12.kl.
atzinība
- Rihardam Jakobovicam 10.kl.

Paldies skolotājai Anitai Liepai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada bioloģijas olimpiāde 10.-12.klasēm 2017.gada 30.novembrī:
1.vieta
– Sārai Dūniņai 12.kl.;
Līvai Riekstiņai 11.kl;
Ancei Eimanei 10.kl.;
Evelīnai Mileikai 9.b kl.
3.vieta
– Rūtai Liepai 9.a kl.

Paldies skolotājai Inārai Batņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!
<>


Jaunākās galerijas