Drukas resursa adrese: http://milenbaha-vsk.lv/aktualitates/erasmus_projekta_english_teaching_with_innovative_web_tools_macibu_vizite_lietuva_23__27_aprilis_2018
Drukas datums: 07:11:50 24.03.2019

Erasmus+ projekta „English Teaching With Innovative Web Tools” mācību vizīte Lietuvā 23. – 27.aprīlis, 2018

No 23. - 27.aprīlim Lietuvas pilsētā Mažeiķi norisinājās pēdējā Erasmus+ projekta “English Teaching With Innovative Web Tools” mācību vizīte. Šoreiz Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolu pārstāvēja 5 skolnieces: Antra Adiene un Estere Karole no 9.a klases, Lauma Vilmane no 9.b klases, kā arī Endija Čipāne un Nikola Barkovska no 8.a klases. Meitenes pavadīja, un projekta aktivitātēm palīdzēja sagatavoties, skolotāja Danuta Dude. 

Rīts Kalnēnu vidusskolā iesākās ar direktores Regīnas Arbatauskienes svinīgo uzrunu, kurai sekoja skolēnu sagatavots koncerts ar dziesmām un dejām. Koncerta  noslēgumā visi mācību mobilitātes dalībnieki, un Kalnēnu vidusskolas skolēni un skolotāji, kopīgi izpildīja projekta dziesmu “We wish you we coul fly”, kura tika sarakstīta pirms mācību mobilitātes Itālijā, un ir kļuvusi par šī projekta himnu.

Pēc koncerta, mācību mobilitātes dalībnieki no katras projektā iesaistītās dalībvalsts (pavisam tās ir piecas – Turcija, Lietuva, Rumānija, Itālija un Latvija) prezentēja sevi gan ar stāstījumiem un prezentācijām par savu valsti un skolu, gan ar dziesmām, gan savai valstij raksturīgāko ēdienu. Mēs sevi šoreiz prezentējām ar stāstījumu un video par Latviju, kā arī latviešu tautasdziesmu “Āvu, āvu baltas kājas”, bet galdā cēlām pīrāgus, ķimeņu sieru, dzērvenes pūdercukurā, un protams dažādus saldumus.

Dienu turpinājām ar skolas iepazīšanu un dalību vairākās darbnīcās – tika apgūti lietuviešu valodas pamati un filmētas trūkstošās epizodes jau mājās aizsāktajai video filmai “Cerība uz Eiropu”.

Nākamajās dienās  mums bija iespēja vairāk iepazīt skolas dzīvi, apmeklējot arī vairākas mācību stundas. Paralēli tam skolēni darbojās dažādās mācību darbnīcās iepazīstoties ar kodēšanas pamatiem, kā arī padziļinot zināšanas darbā ar “Scratch” programmu. Bez tam skolēni darbojās robotikas nodarbībās, debatēja par uzņēmējdarbību savās pilsētās un prezentēja savus mājas darbus par doto tematu, apguva e-grāmatas veidošanas pamatus, kā arī piedalījās dažādās radošajās nodarbībās, gatavojot grāmatzīmes un nelielas glezniņas.

Skolotāji piedalījās projekta norises izvērtēšanas un turpmāko darbu plānošanas sanāksmēs. Tika daudz diskutēts par projekta gala rezultātu apkopošanu un to turpmāko izplatīšanu. Lai labāk izprastu un iepazītu lietuviešu tautas kultūru un tradīcijas, iepazinām ne tikai Mažeiķu pilsētu, bet arī apmeklējām Krusta kalnu, monētu istabu Šauļos, Aukstā kara muzeju Plokstinē, kā arī jūras muzeju un delfināriju Klaipēdā.

                Guvušas gan jaunas zināšanas, gan arī jaunus draugus, pēc sertifikātu saņemšanas par dalību mācību mobilitātē, atgriezāmies mājās.Vēl tikai daži uzdevumi jāpaveic, un atkal viens projekts mūsu skolā būs noslēdzies!

                Paldies visiem, kas sniedza atbalstu projekta divu gadu norises laikā!

  Projekta koordinatore Danuta Dude