IDEAS - „Improving Design Education Alternatives For Students”

erasmus_logo.jpgERASMUS + projekta nosaukums: IDEAS - „Improving Design Education Alternatives For Students” – starpskolu stratēģiskās partnerības projekts

Projekta Nr: 2020-1-SE01-KA229-077824_3

Projekta īstenošanas laiks: 36 mēneši; no 2020. gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam

Projekta piešķirtais finansējums: 33 300,00  EUR

Projekta mērķi:

Palīdzēt skolēniem izprast un apgūt, kas ir “dizaina domāšana’”, saredzēt tās vērtības un iedzīvināt tās savā ikdienas dzīvē.

  1. Sniegt skolotājiem iespēju piedalīties mobilitātēs un sadarbības programmā, lai uzlabotu savas profesionālās prasmes;
  2. Ļaut skolēniem apgūt “dizaina domāšanas” veidus un iedzīvināt tos ikdienas dzīvē;
  3. Veidot starptautiskus sadarbības tīklus, uzlabojot komunikācijas stratēģijas starp ieinteresētajām pusēm skolās.

Paredzamie rezultāti un ietekme:

 “Dizaina domāšanas” pieejas apguve palīdzēs:

  1. attīstīt skolēnu radošumu;
  2. veicinās sadarbības prasmes.
  3. sniegs skolēniem pārliecību par šo prasmju pielietojumu turpmākajā dzīvē;
  4. pilnveidos skolēnu kritisko domāšanu, nosakot un analizējot esošo problēmu;
  5. ļaus pielietot apgūtos paņēmienus un tehnikas esošo problēmu risināšanā.

Projekta partneri: Zviedrija, Latvija, Turcija, Malta, Horvātija, Itālija<>


Jaunākās galerijas