Uzņemšana 2018./2019.m.g. 1.klasē un "Pūcītes skola"

28.02.2018 16:00 kur : Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
2018./2019. mācību gadam uzņem
2011.gadā dzimušos bērnus 1.klasē.

Sākot no marta piedāvājam "Pūcītes skolas"  nodarbības

otrdienās plkst.17.00!

Skola piedāvā:
*Pagarināto dienas grupu līdz 18.00
* Brīvā laika pavadīšanas iespējas rotaļu un atpūtas  telpā.
* Mūzikas, deju, mākslas, sporta, teātra pulciņus ārpusstundu laikā.
* Fakultatīvās stundās apgūt datoriku, angļu val.
* Atbalsta personāla (logopēda, speciālā pedagoga, psihologa)  palīdzību.

Piesakot bērnus, vecāki (aizbildņi), uzrādot pasi, bērna dzimšanas apliecību, aizpilda skolas iesniegumu. Skola rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu un informē vecākus  par iesniedzamajiem dokumentiem.

Pieteikšanās skolas lietvedībā katru darba dienu no 8.00 – 16.00, informācijai - tel.63181887<>


Jaunākās galerijas