Drukas resursa adrese: http://milenbaha-vsk.lv/pasakumu_kalendars/8570/skolas_jauniesu_pasparvaldei_sava_telpa_bet_projekta_dalibniecem_lidera_liela_balva__celojums
Drukas datums: 10:06:39 08.07.2020

Skolas jauniešu pašpārvaldei sava telpa, bet projekta dalībniecēm Līdera lielā balva - ceļojums!

12.04.2019 kur : Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Jau vairākus gadus Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas vecāko klašu skolēniem ir iespēja apgūt komerczinības interešu izglītības pulciņā, gūstot priekšstatu gan par lietišķo etiķeti, gan biznesa plānu un mārketingu, par grāmatvedības pamatiem, kā arī pieredzi, piedaloties dažādās projekta “Esi Līderis!” aktivitātēs. Pulciņu  vada skolotāja Dace Vilkauša.
Šis mācību gads pulciņa dalībniekiem bijis ļoti veiksmīgs, jo 26. martā Rīgā projekta “Esi Līderis!” biznesa spēļu konkursa “Ceļš uz bagātību” finālā par galveno balvu cīnījās pat 2 mūsu skolas komandas - “Dzirkstelītes” no 12.klases un “Sekvence” no 11.klases.  “Dzirkstelītēm” finālā izdevās iegūt 2.vietu.


Taču 10.klases komanda “Saules meitas” – Anna Paula Kalniņa, Anna Annija Veisa un Evelīna Mileika - piedalījās ne tikai  konkursā  “Ceļš uz bagātību”, kur finālā gan neiekļuva, bet arī citos projekta “Esi Līderis!” konkursos, piemēram, “Iekusties darba vidē!”, “Neesi boss - esi līderis!”, “Es savai videi”. No tiem visaugstākos rezultātus iegūstot konkursā “Es savai videi” – finālā 3.vieta. Tomēr vislielākais pārsteigums pašām bijis tad, kad, nosaucot Līdera lielās balvas ieguvējus, izskanējis Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas vārds.
Konkursā “Es savai videi” dalībniekiem bija jāizstrādā savs projekta plāns un tas arī jārealizē.
Bet par savu realizēto projektu meitenes stāsta pašas:
“Mūsu skolas parlamentam nebija savas telpas, tāpēc  jaunieši darbojās  parlamenta vadītājas Aivas Ķēniņas kabinetā, kas platības ziņā ir neliels un kurā ir vājš apgaismojums. Daudzus no darbiem nācās veikt mājās, kur jaunieši nevarēja strādāt komandā. Sapulces parlaments rīkoja rotaļu istabā, kur nav ne galdu, ne arī tāfeles, kur rakstīt kopīgas idejas un plānus.
Ar savu ieceri - izremontēt un labiekārtot skolas parlamentam telpu - iepazīstinājām parlamenta vadītāju Aivu Ķēniņu un skolas direktori Daigu Pugu. Mūsu ideja tika atbalstīta, un projekta realizācijai tika piešķirts 405. kabinets. Tā kā šo telpu uz laiku izmantoja bērnudārza grupiņa, remontdarbus varējām uzsākt tikai 2019. gada janvārī.
Konsultējoties ar vairākiem zinošiem cilvēkiem un izmantojot interneta resursus, sastādījām izmaksu tāmi, kuru kopā ar darbības plānu un projekta dizainu iesniegt direktorei.
Modelēšanas programmā “SketchUp” izveidojām telpas dizainu. Telpas plānojumā iekļāvām darba zonu ar galdiem, krēsliem un tāfeles sienu, sarunām un diskusijām ērtu vietu ar dīvāniem un žurnālgaldiņu, vietu mantu uzglabāšanai ar kumodēm un skapjiem, kā arī pēc parlamenta lūguma atstājām brīvu vietu uz grīdas, kur strādāt pie lielākiem projektiem.
Projekta realizācijā ļoti noderēja  Kandavas novada uzņēmēju Gunta Meiera, Guntara Indriksona, Ivara Marašinska un Viestura Valda Dreimaņa gan finansiālais atbalsts, gan vērtīgie padomi. Paldies arī Danutai Ābelei par audumu mūsu pašu dizainēto spilvenu un pufu šūšanai. Paldies par palīdzību arī elektriķim un skolas tehniskajiem darbiniekiem.”
Pulciņa vadītāja Dace ir saka: “Tik ļoti lepojos ar šīm trim 10. klases meitenēm! Viņas ne tikai ar savu iniciatīvu, bet arī smagu darbu neapstājās pusceļā, bet realizēja  savu  projekta plānu  līdz galam. Tagad skolas parlamentam ir pašam sava, skaista, mūsdienīga telpa. Plus meitenes, startējot projekta "Esi Līderis!" visos konkursos un cītīgi krājot punktus, ir ieguvušas Līdera lielo gada balvu – ceļojumu. Milzīgs prieks!”