Drukas resursa adrese: http://milenbaha-vsk.lv/pasakumu_kalendars/9913/kandavas_kmilenbaha_vidusskolas_meitenes_novada_zpd_konference
Drukas datums: 04:40:26 02.06.2020

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas meitenes novada ZPD konferencē

23.01.2020

Kandavas novada konference notika mūsu skolas telpās, tajā piedalījās 7 dalībnieki - 1 meitene no Kandavas Reģionālās vidusskolas un 6 - no Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas.  Mūsu vidusskolnieces piedalījās ar šādiem pētnieciskajiem darbiem:

Katrīna Marta Krūmiņa - “Buļļupes raksturlielumu izpēte” (darba vad. I. Krūmiņa), 

Elizabete Betija Baltgalve - “Augu sugu noteikšana medus sastāvā” (darba vad. I. Batņa), 

Anna Dūniņa - “Augsto krūmmelleņu audzēšana piemājas saimniecībā” (darba vad. I. Batņa),

Estere Karole - “Kā sadzīvot ar v1. tipa cukura diabētu bērna vecumā” (darba vad. I. Batņa), 

Evelīna Mileika - “Apģērba valkāšanas paradumi A. Grīna romānā “Dvēseļu putenis”" (darba vad. I. Rožkalne),

Ance Eimane - “Bērnu tiesību īstenošana veselības aprūpes saņemšanai Kandavas novadā” (darba vad. I. Batņa).

1.vietu konferencē ieguva Evelīna Mileika, 2.vietu Anna Dūniņa, bet 3.vieta Ancei Eimanei un Elizabetei Betijai Baltgalvei.