Spēļu elementu pielietojums radošuma veicināšanai klasē ERASMUS+ kursi skolotāju profesionālajai pilnveidei

 2018./19. m.g. Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola realizē pedagogu profesionālās pilnveides Erasmus+ projektu (projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046807) “Kompetenču pieejas veicināšana mācību procesā”. Projektā kopumā ir iesaistīti 5 pedagogi, kuriem ir iespēja apmeklēt dažādus profesionālās pilnveides kursus dažādās ES valstīs – Vācijā, Itālijā, Rumānijā, Portugālē un Spānijā. Pirmajā mobilitātē 2018.gada oktobrī devās skolotāja Maija Kesenfelde uz Berlīni.

No 25.marta līdz 5.aprīlim tika realizēta otrā mobilitāte, kurā piedalījās skolotāja Danuta Dude. Tika apmeklēti starptautiskās organizācijas Euroteach ITL organizētie profesionālās pilnveides kursi Romā. Kursu galvenā tematika bija veltīta radošuma un kritiskās domāšanas veicināšanai mācību procesā, izmantojot dažādus spēļu elementus. Kursu vadīja starptautiskā lektore dr Sanda-Daniela Alexeiciuc no St Pēterburgas.

Grupā bija 17 skolotāji no vairākām valstīm – Kipras, Rumānijas, Turcijas, Grieķijas un Latvijas. Pēc lekcijām par mācību metodiku, notika praktiskās nodarbības, kurās skolotājiem  savstarpēji sadarbojoties tika izspēlēti dažādi spēļu elementi. Tas ļāva skolotājiem ne tikai labāk  izprast spēļu gaitu, bet arī iejusties skolēnu lomā. Veicot piedāvātos uzdevumus (iepazīšanās spēles, vingrinājumus motivācijas veicināšanai, lomu spēles, simulāciju spēles u.c.) skolotāji varēja dalīties pieredzē par savu ikdienas darbu, noskaidrot kopīgo un atšķirīgo katrā skolā. Tā, piem., uzzinājām, ka turku kolēģiem sākumskolas klasēs ir 40 skolēnu, klašu telpas ir nelielas un tajās nav iespējams izmantot kustību un spēļu elementus mācību procesa laikā. Savukārt kolēģi no Kipras savu darba dienu jau sāk 7.40, bet beidz tikai 17.00.

Kursu organizatori bija padomājuši arī par brīvā laika aktivitēm, kuras ietvēra spēļu elemntus, vienlaikus ļaujot arī izzināt senās Romas vēsturi un kultūru. Tika izspēlēta “Jautājumu un izziņas spēle” Romas pilsētā. Apmeklējām vienu no senākajām Romas pamatskolām, iepazinām tās ikdienas dzīvi, kā arī tikāmies ar skolas direktoru.

Uzskatu, ka šādu starptautisku kursu apmeklējums ikvienam skolotājam sniedz ne tikai jaunas zināšanas par dažādu metožu pielietojumu mācību procesā, bet ļauj kritiski izvērtēt mūsu valsts izglītības sistēmas sniegtās prioritātes, un novērtēt tās trūkumus.

Skolotāja pēc atgriešanās no kursiem ir gatava dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem, un sniegt ieskatu par apgūto metožu pielietojumu mācību procesā.

Projekta koordinatore D.Dude<>


Jaunākās galerijas