Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas dalība projektos 2015.g.

  • Comenius skolu daudzpusējas partnerības projekts „A quest 4 heroes” 2013.-2015.
  • Apmaiņas projekts starp Kandavas, Mērsraga un Lejres pašvaldībām „Māksla un sports” (Kandavas novada domes finansējums).
    Jauniešu apmaiņas projekts starp Latvijas un Dānijas jauniešiem. Projekta tēma – veidot skolēnu sadraudzību maksas un sporta aktivitātēs. Projekta mērķis – iepazīstināt Dānijas skolēnus ar mūsu ikdienas gaitām, paplašināt viņu redzesloku par latviešu tautas kultūru un tradīcijās, attīstīt skolēnu radošumu, uzlabot svešvalodu prasmes.
  • Iesniegts projekts 5.-9.klašu kora tērpu iegādei par kopējo summu 2587,50 eiro bez PVN. Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai – 100” projektu konkursā.
  • Skola regulāri piedalās mazajos projektos „Skolas auglis”, „Skolas piens”, „Labdarības skoliņa” u.c.


<>


Jaunākās galerijas