Drukas resursa adrese: http://milenbaha-vsk.lv/skolas_padome/skolas_padome
Drukas datums: 20:07:53 18.08.2022

Skolas padome

2015./2016.m.g. skolā ir izveidota jauna skolas padome, kuras sastāvs ir:
priekšsēdētāja – Agnija Ose-Pelnēna
priekšsēdētājas vietnieks – Guntars Indriksons
padomes locekļi:
vecāku pārstāvji – Ineta Labrence, Danuta Ābele, Ilze Bula, Gundega Uzuliņa, Inga Jefremova, Raivis Čabovskis, Iveta Fārenhorste-Bajele, Olafs Balgalvis, Jolanta Kārņupa, Simona Stepiņa; Gunita Birģele
skolas direktore Daiga Puga
skolotāji – Ligita Zāģere, Gatis Frīdenbergs un Dace Vilkauša;
parlamenta pārstāvji – Ieva Krūzmane un Alise Fjodorova.