Skolas padomes sastāvs

2018./2019.m.g. skolā ir izveidota jauna skolas padome, kuras sastāvs ir:
priekšsēdētāja – Danuta Ābele
priekšsēdētājas vietnieks – Guntars Indriksons
padomes locekļi:
vecāku pārstāvji – Inga Brigere, Līga Vaivade-Kalnmeiere, Kristīne Peremeža Ilze Bula, Gundega Uzuliņa, Inga Jefremova, Kristīne Panižnika, Olafs Baltgalvis
skolas direktore Daiga Puga
skolotāji – Ligita Zāģere, Gatis Frīdenbergs un Ilze Plezere;
parlamenta pārstāvji – Patrīcija Elizabete Gūtmane un Sindija Evija Stepiņa.<>


Jaunākās galerijas