Sveicam valsts 39.skolēnu Zinātniskās konferences laureātu!

24.04.2015

img_4771.jpg

Ar priecīgu vēsti no Latvijas 39.skolēnu Zinātniskās konferences, kas notika Rīgā no 24. līdz 26.aprīlim, atgriezies Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 11.klases skolnieks Roberts Lepsis.

Jau februārī un martā viņš ieguva augstu sava zinātniski pētnieciskā darba novērtējumu Kandavas novada un visa Zemgales novada skolēnu zinātnisko pētniecisko darbu konferencēs, bet 20. aprīlī Roberts saņēma uzaicinājumu uz Rīgu, lai tur kopā ar vēl 23 bioloģijas sekcijā izvirzītajiem darbiem, demonstrētu sava pētījuma „Ābolu kvalitātes uzlabošana ar papildmēslošanu un augļu retināšanu” rezultātu kompetentai Latvijas Universitātes zinātnieku žūrijas komisijai un citiem konferences dalībniekiem.

Neierasta bija pati darba prezentācija – šoreiz kā īstiem zinātniekiem – pie īpaši pagatavota stenda ar pašu svarīgāko informāciju par autora veikto darbu SIA „Daigone” pundurābeļu dārzā pagājušā vasarā un iegūtajiem rezultātiem. Darba recenzente biol.dr. M. Vikmane atzinusi – izstrādātais darbs ir ar lielu praktisku nozīmi, lai pie patērētājiem veikalu plauktos un programmā „Skolas auglis” vairāk nonāktu vietējo ražotāju skaistie, lielie un vitamīniem bagātie āboli. Tādēļ žūrija Roberta Lepša darbu, kurš tika izstrādāts lauksaimniecības zinātņu doktora un tēva Jāņa Lepša vadībā, atzina par apbalvojuma cienīgu un piešķīra 2. vietu. Ģimenes atbalstu autors saņēma visā zinātniskā darba izstrādes, rakstīšanas un noformēšanas laikā, kā arī vecāki atradās blakus diploma un balvas saņemšanas brīdī. Skolas kolektīvs saka lielu paldies vecākiem par atbalstu Robertam un ciešo sadarbību ar skolotājiem darba sagatavošanas laikā.<>


Jaunākās galerijas