Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas interešu izglītības pulciņi

2018./2019.m.g. skolā darbojas sekojoši interešu izglītības pulciņi:
1.klašu koris (vad.Ivita Leja);
2.-4.klašu koris (vad.Ivita Leja);
5.-9.klašu koris (vad.Andra Vilkauša);
Sākumskolas popgrupa (vad.Ivita Leja);
Popgrupa "Abaviņa" (vad.Ivita Leja);
Popgrupa "Dzirkstelīte" (vad.Andra Vilkauša);
Meiteņu ansamblis "Kaprīze" (vad.Ivita Leja);
Mākslas studija (vad.Dace Kalmane);
Florbola pulciņs (vad.Lauris Valtmanis);
Futbola pulciņš (vad.Lauris Valtmanis);
Sporta tūrisma pulciņš (vad.Andris Bambis);
Volejbola pulciņš (vad.Andris Bambis);
Jaunie satiksmes dalībnieki (vad. Egita Grundmane);
Robotikas pulciņš (vad.Jānis Priednieks);
Teātra pulciņš 1.- 4.kl. (vad.Iveta Grunte);
Tautas deju pulciņš "Ozoliņi" (vad.Gatis Frīdenbergs);
Teātra pulciņš 5.-12.kl. (vad.Iveta Grunte);
Mākslas-noformēšanas pulciņš (vad.Antra Petkeviča);
Auto apmācība (vad.Didzis Zeibots);
Komerczinību pulciņš (vad.Dace Vilkauša);
Sporta deju pulciņš (vad.Aleksandrs Aļošins);
Mazpulki (vad.Ēriks Bite)

Pulciņu nodarbību laiki 2018./2019.m.g. skatīt šeit

2017./2018.m.g. skolā darbojas sekojoši interešu izglītības pulciņi:
1.klašu koris (vad.Ivita Leja);
2.-4.klašu koris (vad.Ivita Leja);
5.-9.klašu koris (vad.Andra Vilkauša);
Sākumskolas popgrupa (vad.Ivita Leja);
Popgrupa "Abaviņa" (vad.Ivita Leja);
Popgrupa "Dzirkstelīte" (vad.Andra Vilkauša);
Meiteņu ansamblis "Kaprīze" (vad.Ivita Leja);
Mākslas studija (vad.Dace Kalmane);
Florbola pulciņs (vad.Lauris Valtmanis);
Futbola pulciņš (vad.Lauris Valtmanis);
Sporta tūrisma pulciņš (vad.Andris Bambis);
Volejbola pulciņš (vad.Andris Bambis);
Jaunie satiksmes dalībnieki (vad. Egita Grundmane);
Robotikas pulciņš (vad.Jānis Priednieks);
Teātra pulciņš 1.- 4.kl. (vad.Iveta Grunte);
Tautas deju pulciņš 5.kl. (vad.Gatis Frīdenbergs);
Teātra pulciņš 5.-12.kl. (vad.Iveta Grunte);
Rokdarbu-noformēšanas pulciņš (vad.Antra Petkeviča);
Auto apmācība (vad.Didzis Zeibots);
Komerczinību pulciņš (vad.Dace Vilkauša);
Sporta deju pulciņš (vad.Aleksandrs Aļošins);
Mazpulki (vad.Ēriks Bite)

Pulciņu nodarbību laiki 2017./2018.m,g, skatīt šeit

printēt


<>


Jaunākās galerijas