Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Darbinieki

Skolas darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiki

Direktors  Uģis Brūklene - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece mācību  darbā Maija Kesenfelde - darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece informātikas jomā  -  darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece audzināšanas darbā  -  darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Lietvedība - darba dienās 8.00 - 16.00.
Psiholoģe Vita Jurševska otrdienās iepriekš saskaņojot laiku, 
Psiholoģe Ramona Pole iepriekš saskaņojot laiku
Sociālā pedagoģe Elīza Vītola (mob.22178655) - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Medmāsa Magdalina Taube-Taubere - darba dienās - 8.00 - 16.00.
Zobārste Ivonna Studena - Pirmdienās - 8.00 - 15.00.
Zobu higiēniste - Ceturtdienās

Atbalsta komanda

Skolēnu atbalsta komandā darbojas:
Elīza Vītola - sociālais pedagogs;
Vita Jurševska - skolas psiholoģe;
Judīte Rudzīte - logopēde; speciālais pedagogs
Maija Kesenfelde - direktores vietniece mācību darbā;
Magdalina Taube-Taubere - skolas medmāsa

Skolas skolotāji

Latviešu valodas un literatūras skolotāji:
Inguna Auziņa;
Kristīne Čākure;
Baiba Leitarte;
Ilze Plezere

Dabaszinību skolotāji:
Indra Bāliņa - matemātika un datorika;
Ināra Batņa -  ķīmija un bioloģija;
Danuta Eva Bite - dabaszinības un bioloģija;
Ginta Bogdanova - datorika;
Māra Grīsone -  matemātika;
Inita Freidenfelde - matemātika;
Ineta Krūmiņa - ģeogrāfija;
Dina Melne - ķīmija;
Lāsma Mūrniece - matemātika;
Elīza Vītola - datorika;
Gatis Frīdenbergs - fizika, inženierzinības

Cilvēks un sabiedrības skolotāji:
Ieva Rožkalne - Latvijas un pasaules vēsture, filozofija, sociālās zinātnes;
Dace Vilkauša - sociālas zinības, uzņēmējdarbības pamati

Mākslas un sporta skolotāji:
Egita Grundmane - sports un veselība;
Gatis Frīdenbergs - dizains un tehnoloģijas;
Linda Ekere - vizuālā māksla;
Aiva Ķēniņa - sports un veselība;
Toms Rozenbergs - sports un veselība;
Ivars Bambis - sports un veselība;
Iveta Grunte - teātra māksla;
Ivita Leja - mūzika;
Dace Perera - mūzika;
Antra Petkeviča - dizains un tehnoloģijas un vizuālā māksla

Svešvalodu skolotāji:
Danuta Dude - angļu valoda;
Ieva Storķe - vācu valoda;
Maija Kesenfelde - angļu valoda;
Aivars Treidis - angļu valoda;
Agita Riekstiņa - angļu valoda;
Ilze Plezere - krievu valoda;
Aleksa Valtere - angļu valoda;
Ginta Immermane - krievu valoda

Sākumskolas skolotāji:
Ginta Bogdanova;
Elita Brahmane;
Sanita Celma;
Sana Gūtšmite;
Ivita Goldberga-Skrebele;
Anda Leizandere;
Ligita Zāģere;
Zanda Zeltzaķe;
Mudīte Zvaigzne

Klašu audzinātāji:
Sana Gūtšmite (1.a kl. ); Elita Brahmane (1.b kl.)
Mudīte Zvaigzne (2.a kl.); Ginta Bogdanova (2.b kl.);
Ligita Zāģere (3.a kl.); Zanda Zeltzaķe (3.b kl.)
Lāsma Mūrniece (4.a kl.); Sanita Celma (4.b kl.);
Ivita Goldberga-Skrebele (5.a kl.); Danuta Dude (5.b kl.);
Inguna Auziņa (6.a kl.); Aiva Ķēniņa (6.b kl.)
Danuta Eva Bite (7.a kl.); Ivita Leja (7.b kl.);
Ineta Krūmiņa (8.a kl.); Inita Freidenfelde (8.b kl.);
Ilze Plezere (9.a kl.); Antra Petkeviča (9.b kl.);
Maija Kesenfelde (10.kl.);
Kristīne Čākure (11. kl.); 
Elīza  Vītola (12.kl.)
<>


Jaunākās galerijas