Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Programmas

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola realizē šādas izglītības programmas:
1)pamatizglītības programmu – programmas kods 21011111;
2)speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – programmas kods 21015611;
3)vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – programmas kods 31016011;<>


Jaunākās galerijas