Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

2021./2022.m.g.

Mācību olimpiādes 2021./2022.m.g.

               Sveicam Tukuma novada 4.kl. viktorīnas "Es saprotu, tātad zinu!" laureāti:

3.vieta - Agneta Heinriete Prātiņa 4.b kl.

                  Paldies skolotājai Gintai Bogdanovai par skolnieces sagatavošanu viktorīnai!

               Sveicam Tukuma novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 11.-12.kl. laureāti:

2.vieta - Eva Rence 12.kl.

                        Paldies skolotājai Baibai Leitartei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!                             

                   Sveicam Tukuma novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8.-9.kl. laureātus:

 1.vieta - Elizabete Baiba Tīzenkopfa 9.a kl. (sk. Inguna Auziņa) 

 3.vieta - Tīna Mageja 8.b  kl. (sk. Kristīne Čākure)

 atzinība - Martai Kļaviņai 9.c kl. (sk. Kristīne Čākure);
                     Ance Diduha 9.c kl. (sk. Kristīne Čākure);
                     Amanda Vīndedze 8.a kl. (sk. Baiba Leitarte)

   Paldies skolotājām Ingunai Auziņai, Kristīnei Čākurei un Baibai Leitartei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!  

                        Sveicam Tukuma novada ģeogrāfijas olimpiādes laureātu:

1.vieta - Ingars Samiņš 11.kl.

                        Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolnieka sagatavošanu olimpiādei!

                               Sveicam Tukuma novada ķīmijas olimpiādes laureātus:

 1.vieta - Ingars Samiņš 11. kl. (sk. Dina Melne) 

 3.vieta - Eva Rence  12. kl. (sk. Dina Melne);
                    Artūrs Rižikovs 10.kl. (sk. Dina Melne)

 atzinība - Agneta Rakstiņa 10.kl. (sk. Dina Melne);
                     Kristers Samiņš 9.b kl. (sk. Ināra Batņa);
                     Kārlis Vilkaušs 9.c kl. (sk. Ināra Batņa);
                     Rihards Petriņš 9.c kl. (sk. Ināra Batņa)

   Paldies skolotājām Dinai Melnei un Inārai Batņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!  

                                Sveicam Tukuma novada ekonomikas olimpiādes laureāti:

atzinība - Eva Rence 12.kl.

                        Paldies skolotājam Didzim Zeibotam par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

                                 Sveicam Tukuma novada fizikas olimpiādes laureātus:

 1.vieta - Kārlis Vilkaušs 9.c kl.
      3.vieta - Niks Deniels Indriksons  9.a kl.

                        Paldies skolotājam Gatim Frīdenbergam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!   

                                   Sveicam Tukuma novada matemātikas olimpiādes laureāti:

 2.vieta - Eva Rence 12.kl.

                        Paldies skolotājai Mārai Grīsonei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

                                  Sveicam Tukuma novada vēstures olimpiādes laureātus:

1.vieta - Elizabete Baiba Tīzenkopfa 9.a kl.

3.vieta - Rihards Petriņš 9.c kl.

atzinība - Eva Rence 12.kl.;

              Ingars Samiņš 11.kl.;

              Ance Diduha 9.c kl.

                         Paldies skolotājai Ievai Rožkalnei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

                                      Sveicam Tukuma novada bioloģijas olimpiādes 9.-12.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Elizabete Baiba Tīzenkopfa 9.a kl. (sk. Danuta Eva Bite)

               Ingars Samiņš 11.kl. (sk. Ināra Batņa)

atzinība – Ance Bīrone 11.kl. (sk. Ināra Batņa)

                         Paldies skolotājām par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Valsts vēstures olimpiāde

Sveicam 9.a klases skolnieci Elizabeti Baibu Tīzenkopfu ar izvirzīšanu uz vēstures valsts olimpiādi 9.-12.klasēm  2022.gada 15.februārī.

Paldies skolotājai Ievai Rožkalnei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei.

Lai veicas olimpiādē!

Valsts bioloģijas olimpiāde

Sveicam 11.klases skolnieku Ingaru Samiņu un 9.a klases skolnieci Elizabeti Baibu Tīzenkopfu  ar izvirzīšanu uz bioloģijas valsts olimpiādi 9.-12.klasēm  2022.gada 26.-28.janvārim.

Paldies skolotājām Inārai Batņai un Danutai Evai Bitei par skolnieku sagatavošanu olimpiādei.

Lai veicas olimpiādē!<>


Jaunākās galerijas