Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Skolēnu sasniegumi 2019./2020.m.g.

Kandavas novada skolēnu pētnieciskie darbi 5.-9.klasēm 2020.gada 14.maijā:     
1.vieta - Amanda Vīndedze 6.a kl,(sk.Antra Petkeviča);
Paula Estere Ķieģele 6.a kl. (sk.Maija Kesenfelde);
Sabīne Truhņēviča 6.b kl. (sk. Dace Vilkauša);
Annija Adiene 5.b kl. (sk.Antra Petkeviča) 
2.vieta – Markuss Laksis 5.a kl.(sk.Ivita Goldberga-Skrebele) 
atzinība - Annika Naneta Millere 5.a kl (sk.Ivita Goldberga-Skrebele); 
Feita Marta Peremeža 5.b kl. (sk.Ivita Goldberga-Skrebele)

Paldies skolotājām Antrai Petkevičai, Dacei Vilkaušai, Ivitai Goldbergai-Skrebelei un Maijai Kesenfeldei par skolēnu sagatavošanu!

Kandavas novada angļu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm 2020.gada 25.februārī   
2.vieta - Madara Bērziņa 9.b kl,(sk.Maija Kesenfelde);
Everita Uzuliņa 8.kl. (sk.Danuta Dude)
3.vieta – Ingars Samiņš 9.a kl.(sk.Danuta Dude);
Ance Bīrone 9.b kl. (sk.Maija Kesenfelde)
atzinība - Heindrijs Inga Prātiņš 9.b kl (sk.Danuta Dude);
Artūrs Tropiņš 9.b kl. (sk.Danuta Dude);
Mareks Rullis 8. kl. (sk.Maija Kesenfelde)

Paldies skolotājām Danutai Dudei un Maijai Kesenfeldei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm 2020.gada 14.februārī  
1
.vieta – Kristers Samiņš 7.b kl. (sk.Māra Grīsone)
2.vieta - Everita Uzuliņa 8.kl. (sk.Indra Bāliņa);
Elizabete Baiba Tīzenkopfa 7.a kl. (sk.Lāsma Mūrniece);
Kārlis Vilkaušs 7.c kl. (sk.Māra Grīsone);
Beatrise Bičkovska 6.a kl. (sk.Lāsma Mūrniece);
Feita Marta Peremeža 5.b kl. (sk.Indra Bāliņa) 

3.vieta
 – Rihards Petriņš 7.c kl.(sk.Māra Grīsone);
Aleksa Katrīna Dobkeviča 6.b kl. (sk.Māra Grīsone);
Estere Bondarenko 6.b kl. (sk.Māra Grīsone);
Matīss Feldmanis 5.a kl. (sk.Aina Novicka)
atzinība - Ance Kārņupa 7.a kl. (sk.Lāsma Mūrniece);
Sindija Aišpure 7.b kl. (sk.Māra Grīsone);
Ēriks Miķelis Jefremovs 6.a kl. (sk.Lāsma Mūrniece);
Mariss Sterķis 5.a kl. (sk.Aina Novicka);
Annija Adiene 5.b kl. (sk.Indra Bāliņa)

Paldies skolotājām Lāsmai Mūrniecei, Indrai Bāliņai, Ainai Novickai un Mārai Grīsonei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm 2020.gada 13.februārī:     
2.vieta - Rūta Liepa 11.kl.
3.vieta – Marika Ozolniece 12.kl.

Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolnieču sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm 2020.gada 4.februārī  
1
.vieta –  Eva Rence 10.kl. (sk.Dina Putniece);
Ingars Samiņš 9.a kl. (sk.Ināra Batņa)
2.vieta - Endija Čipāne 10.kl. (sk.Dina Putniece) 

3.vieta
 – Rūta Liepa 11.kl.(sk.Dina Putniece);
Anna Dūniņa 11.kl. (sk.Dina Putniece);
Artūrs Tropiņš 9.b kl. (sk.Ināra Batņa)
atzinība - Artūrs Rižikovs 9.b kl. (sk.Ināra Batņa)

Paldies skolotājām Inārai Batņai un Dinai Putniecei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm 2020.gada 31.janvārī  
1
.vieta – Rūta Liepa 11.kl. (sk.Lāsma Mūrniece);
Eva Rence 10.kl. (sk.Māra Grīsone)
2.vieta - Amanda Rudzīte 11.kl. (sk.Lāsma Mūrniece) 
3.vieta – Marika Ozolniece 12.kl.(sk.Lāsma Mūrniece)
atzinība - Dans Dronka 9.a kl. (sk.Lāsma Mūrniece);
Heindrijs Inga Prātiņš 9.b kl. (sk.Māra Grīsone)

Paldies skolotājām Lāsmai Mūrniecei un Mārai Grīsonei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada glītrakstīšanas konkurss 1.-4.kl. 2020.gada 30.janvārī:
Glītākie rakstu darbu veicēji:
Alīna Sanija Mantaja 4.b kl.(sk.Aina Novicka);
Sanija Meiere 3.kl.(sk.Ligita Zāģere);
Agne Grīga 1.b kl. (sk.Elita Brahmane)

Paldies skolotājām Ainai Novickai, Ligitai Zāģerei un Elitai Brahmanei  par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Kandavas novada ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasēm 2020.gada 29.janvārī  
3.vieta – Marika Ozolniece 12.kl.

Paldies skolotājam Didzim Zeibotam par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm 2020.gada 27.janvārī 
1
.vieta – Ance Eimane 12.kl. (sk.Inguna Auziņa);
Evelīna Mileika 11.kl. (sk. Baiba Leitarte)
2.vieta - Katrīna Marta Krūmiņa 11.kl.(sk. Baiba Leitarte);
Rūta Liepa 11.kl. (sk.Baiba Leitarte)   
3.vieta – Elizabete Betija Baltgalve 11.kl.(sk. Baiba Leitarte) 
atzinība - Amanda Rudzīte 11.kl. (sk. Baiba Leitarte)

Paldies skolotājām Ingunai Auziņai un Baibai Leitartei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2020.gada 23.janvārī 
1
.vieta – Evelīna Mileika 11. kl. (sk. Ieva Rožkalne)
2.vieta - Anna Dūniņa 11.kl.(sk. Ināra Batņa)   
3.vieta – Ance Eimane  12.kl.(sk. Ināra Batņa);
Elizabete Betija Baltgalve 11.kl. (sk. Ināra Batņa)

Paldies skolotājām Inārai Batņai un Ievai Rožkalnei par skolēnu sagatavošanu konferencei!

Kandavas novada fizikas olimpiāde 9.-12.klasēm 2020.gada 17.janvārī 
1
.vieta – Marika Ozolniece 12.kl.;
Ingars Samiņš 9.a kl.  
2.vieta - Rūta Liepa 11.kl.;
Eva Rence 10.kl.
3.vieta – Evelīna Mileika 11.kl.;
Niks Skrebelis 10.kl.;
Artūrs Tropiņš 9.b kl.
atzinība - Artūrs Rižikovs 9.b kl. 

Paldies skolotājam Didzim Zeibotam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm 2020.gada 13.janvārī
1
.vieta – Ingars Samiņš 9.a kl. (sk. Baiba Leitarte)
2.vieta - Everita Uzuliņa 8.kl.(sk. Baiba Leitarte) 
3.vieta – Agate Anne Kārkliņa 8.kl.(sk. Baiba Leitarte)
atzinība - Madara Bērziņa 9.b kl. (sk. Inguna Auziņa);
Jūlija Sasnika 9.b kl. (sk. Inguna Auziņa);
Evija Zēberga 8.kl. (sk. Baiba Leitarte)

Paldies skolotājām Ingunai Auziņai un Baibai Leitartei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada vēstures olimpiāde 9.-12.klasēm 2019.gada 13.decembrī:
1
.vieta –Ingars Samiņš 9.a kl.
2.vieta
- Elza Lepse 11.kl.;
Dans Dronka 9.a kl.
atzinība - Katrīna Marta Krūmiņa 11.kl.

Paldies skolotājai Ievai Rožkalnei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada Izteiksmīgās runas konkurss krievu valodā 7.-8.klasēm 2019.gada 9.decembrī:
1
.vieta – Mārcis Ekte 8.kl. (sk.Ilze Plezere);
Keita Ērvalde  7.c kl. (sk.Ilze Plezere);
Tomass Rihards Priedītis 7.b kl. (sk.Ginta Immermane)
2.vieta - Evija Zēberga 8.kl. (sk.Ilze Plezere);
Ričards Bambis 7.a kl. (sk.Ginta Immermane)
3.vieta – Kristians Celms 7.a kl.(sk.Ginta Immermane)

Paldies skolotājām Ilzei Plezerei un Gintai Immermanei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Kandavas novada bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasēm 2019.gada 28.novembrī:
1
.vieta – Anna Dūniņa 11.kl.;
Eva Rence 10.kl.;
Ingars Samiņš 9.a kl.
2.vieta - Evelīna Mileika 11.kl.
3.vieta – Elza Lepse 11.kl.; Ance Bīrone 9.b kl.
atzinība - Katrīna Marta Krūmiņa 11.kl.; Madara Garance 9.b kl.

Paldies skolotājai Inārai Batņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada krievu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm 2019.gada 26.novembrī:
1
.vieta – Sintija Kleina 11.kl.;
Endija Čipāne 10.kl.;
Ingars Samiņš 9.a kl. 
3.vieta – Tīna Buga 10.kl.
atzinība - Marika Ozolniece 12.kl. 

Paldies skolotājai Ilzei Plezerei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm 2019.gada 14.novembrī:
1
.vieta – Ance Eimane12.kl.
2.vieta - Elizabete Betija Baltgalve 11.kl. 

Paldies skolotājai Zigitai Kārkliņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm 2019.gada 29.oktobrī:
1
.vieta – Ance Eimane12.kl. (sk.Maija Kesenfelde)
2.vieta - Nikola Drunka 11.kl. (sk.Inese Ozola-Zaļā)
3.vieta – Rūta Liepa 11.kl.(sk.Maija Kesenfelde)
atzinība - Niks Skrebelis 10.kl. (sk.Inese Ozola-Zaļā)

Paldies skolotājām Maijai Kesenfeldei un Inesei Ozolai-Zaļai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!
<>


Jaunākās galerijas