Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Skolēnu sasniegumi 2016./2017.m.g.

Kandavas novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm 2017.gada 7.aprīlī:
1.vieta - Eva Rence 7.b kl.
2.vieta - Keita Elizabete Dobkeviča 7.b kl.

Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada atklātā fizikas olimpiāde 8.klasēm 2017.gada 26.aprīlī:
2.vieta- Antra Adiene, Roberts Petrovičs, Kristers Šnikvalds, Kārlis Šenbergs 8.a kl.

Paldies skolotājam Didzim Zeibotam  par skolenu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novadu informātikas olimpiāde 7.klasēm 2017.gada 21.aprīlī:
2.vieta - 
 Vitnija Ešenberga 7.a kl.
atzinība - Loreta Čabovska 7.a kl.

Paldies skolotājai Indrai Bāliņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas movada bioloģijas olimpiāde 8.klasēm 2017.gada 13.aprīlī:
3.vieta - Evelīna Mileika 8.b kl.
Elza Lepse 8.a kl.

Paldies skolotājai Inārai Batņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada atklātā vizuālas mākslas olimpiāde 1.-9.klasēm 2017.gada 10.aprīlī:  

1.vieta -  Agneta Muskeite 3.a kl.(sk.Dace Kalmane)
2.vieta -  Samanta Mārtinsone 6.b kl. (sk.Dace Kalmane) 
3.vieta - Antra Adiene 8.a kl. (sk. Antra Petkeviča);
Everita Uzuliņa 5. kl.(sk.Dace Kalmane);

Ance Kārņupa 4.a kl. (sk.Antra Petkeviča);
Annija Sondare 1.b kl. (sk.Dace Kalmane)

Paldies skolotājām Dacei Kalmanei un Antrai Petkevičai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada atklātā angļu valodas olimpiāde 5.-6.klasēm 2017.gada 5.aprīlī 

1.vieta -  Mareks Rullis un Valters Garancis 5.kl. (sk.Anita Liepa)
2.vieta - Heindrijs Inga Prātiņš un Artūrs Tropiņš 6.b kl. (sk. Danuta Dude) 
3.vieta - Rihards Brikovs un Everita Uzuliņa 5. kl. (sk.Danuta Dude)
atzinība
 - Dans Dronka un Elgars Ezerkalns 6.a kl. (sk.Maija Kesenfelde)


Paldies skolotājām Anitai Liepai, Danutai Dudei un Maijai Kesenfeldei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada krievu valodas olimpiāde 7.-8.klasēm 2017.gada 30.martā:  
1.vieta - 
 Jana Kozinda 8.b kl.(sk.Seila Šenberga); 

Nikola Barkovska 7.a kl.(sk.Seila Šenberga)

2.vieta
 -  Amanda Rudzīte 8.a kl. (sk.Ilze Plezere) 

3.vieta
 - Endija Čipāne 7.a kl. (sk. Seila Šenberga)
 

atzinība
- Tīna Buga 7.a kl. (sk.Seila Šenberga)

Paldies skolotājām Ilzei Plezerei un Seilai Šenbergai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm 2017.gada 22.martā:

1.vieta -  Gints Leimanis 12.kl.;
Anda Beāte Jekoviča 11.kl.
2.vieta - Marta Kadiķe 12.kl.

Paldies skolotājai Anitai Liepai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Kandavas novada atklātā latviešu valodas olimpiāde 2.-4.klasēm 2017.gada 9.martā:
1.vieta - 
Ance Diduha 4.c kl.(sk.Sandra Freimane); 
Estere Bondarenko 3.b kl.(sk.Ginta Bogdanova);
Annija Adiene 2.b kl. (sk.Elita Brahmane)
2.vieta -  Marta Jansone 3.a kl. (sk.Mudīte Zvaigzne);
3.vieta - Marta Kļaviņa 4.c kl. (sk. Sandra Freimane);
Agneta Muskeite 3.a kl.(sk.Mudīte Zvaigzne);

Estere Marcinkeviča 2.b kl. (sk.Elita Brahmane)
atzinība- Ance Kārņupa 4.a kl.(sk.Ligita Zāģere);
Keitija Kadiķe 2.a kl. (sk.Ivita Goldberga);
Laura Kolate 2.a kl. (sk.Ivita Goldberga)


Paldies skolotājām Ligitai Zāģerei, Sandrai Freimanei,  Mudītei Zvaigznei, Gintai Bogdanovai, Elitai Brahmanei un Ivitai Goldbergai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Kandavas novada zēnu mājturības olimpiāde 7.-8.klasēm 2017.gada 8.martā: 
1.vieta - Kristeram Šnikvaldam 8.a kl.
3.vieta - Markusam Kristam Ķilpam 8.a kl.


Paldies skolotājam Gatim Frīdenbergam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Kandavas novada meiteņu mājturības olimpiāde 6.-9.klasēm 2017.gada 8.martā: 
1.vieta - Brendai Skorodumovai 9.kl.;
Antrai Adienei 8.a kl.;
Samantai Mārtinsonei 6.b kl.


Paldies skolotājai Antrai Petkevičai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm 2017.gada 24.februārī:
atzinība - 
Sārai Dūniņai 11.kl.


Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!Kandavas novada atklātā matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm 2017.gada 17.februārī:
1.vieta -  Roberts Petrovičs 8.a kl. (sk.Agita Pakalna);
Dans Dronka 6.a kl. (sk. Lāsma Mūrniece);
Everita Uzuliņa 5. kl. (sk. Agita Pakalna)
2.vieta
- Kārlis Zvaigzne 8.b kl.(sk.Lāsma Mūrniece);
Eva Rence 7.b kl. (sk.Māra Grīsone);
Heindrijs Inga Prātiņš 6.b kl. (sk. Agita Pakalna)

3.vieta
- Loreta Čabovska 7.a kl. (sk.Indra Bāliņa);

Elizabete Keita Dobkeviča 7.b kl. (sk.Māra Grīsone)
Elgars Ezerkalns 6.a kl. (sk. Lāsma Mūrniece)

atzinība
- Antra Adiene 8.a kl. (sk.Agita Pakalna);

Amanda Rudzīte 8.a kl. (sk. Agita Pakalna);

Jūlija Sasnika 6.b kl. (sk. Agita Pakalna)


Paldies skolotājām Agitai Pakalnai, Lāsmai Mūrniecei, Mārai Grīsonei un Indrai Bāliņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Kandavas novada atklātā matemātikas olimpiāde 2.-4.klasēm 2017.gada 16.februārī:
1.vieta - 
Kārlis Vilkaušs 4.c kl.(sk.Sandra Freimane – Fjodorova);
Kristers Samiņš 4.b kl. (sk.Māra Grīsone);
Rodrigo Pelnēns 3.b kl.(sk.Ginta Bogdanova);
Roberts Podiņš 2.b kl. (sk.Elita Brahmane)
2.vieta
-  Sindija Aišpure 4.b kl.(sk.Māra Grīsone);
Ēriks Miķelis Jefremovs 3.a kl. (sk.Mudīte Zvaigzne);
Annija Adien
e 2.b kl. (sk.Elita Brahmane)
3.vieta - Bruno Petrovičs 4.a kl. (sk. Ligita Zāģere)
Kārlis Didzis Asars 3.a kl.(sk.Mudīte Zvaigzne); 
Matīss Feldmanis 2.a kl.(sk.Ivita Goldberga}

atzinība
- Pauls Pēteris Sniedziņš 4.a kl.(sk.Ligita Zāģere)


Paldies skolotājām Ligitai Zāģerei, Sandrai Freimanei-Fjodorovai, Mārai Grīsonei, Mudītei Zvaigznei, Gintai Bogdanovai, Elitai Brahmanei un Ivitai Goldbergai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Kandavas novada atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm 2017.gada 17.februārī:
1.vieta - 
Ance Eimane 9.kl. (sk.Maija Kesenfelde);
Rūta Liepa 8.a kl. (sk. Anita Liepa)
3.vieta - Anna Priedīte Priede 8.b kl. (sk.Maija Kesenfelde)
atzinība
- Amanda Rudzīte 8.a kl. (sk.Anita Liepa)


Paldies skolotājām Anitai Liepai un Maijai Kesenfeldei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-7.klasēm 2017.gada 6.februārī:
1.vieta - 
Elizabete Keita Dobkeviča 7.b kl. (sk.Ilze Plezere);
Everita Uzuliņa 5. kl. (sk. Baiba Leitarte)
2.vieta
- Madara Bērziņa 6.b kl.(sk.Inguna Auziņa)
3.vieta - Loreta Čabovska 7.a kl. (sk.Inguna Auziņa);
Renāte Dižbite 6.b kl. (sk. Inguna Auziņa)
atzinība - Endija Čipāne 7.a kl. (sk.Inguna Auziņa);
Eva Rence 7.b kl. (sk. Ilze Plezere);
Ingars Samiņš 6.a kl. (sk. Baiba Leitarte);
Evija Zēberga 5.kl. (sk.Baiba Leitarte)

Paldies skolotājām Ingunai Auziņai, Ilzei Plezerei un Baibai Leitartei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm 2017.gada 3.februārī:
2.vieta -  Līvai Laumai Truhņēvičai 12.kl.(sk.Agita Pakalna);
Katrīnai Kārņupai 9.kl.(sk.Lāsma Mūrniece)
3.vieta - Asnātei Petrovičai 10. kl. (sk.Agita Pakalna)

Paldies skolotājām Agitai Pakalnai un Lāsmai Mūrniecei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasēm 2017.gada 1.februārī:
1.vieta - 
Līvai Laumai Truhņēvičai 12.kl.

Paldies skolotājam Didzim Zeibotam par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm 2017.gada 30.janvārī:
1.vieta -  Ance Eimane 9.kl. (sk.Kristīne Čākure);
Antra Adiene 8.a kl. (sk. Baiba Leitarte)
2.vieta
- Katrīna Kārņupa 9. kl.(sk.Kristīne Čākure);
Amanda Rudzīte 8.a kl. (sk.Baiba Leitarte)
3.vieta
- Elizabete Betija Baltgalve 8.b kl. (sk.Inguna Auziņa)
atzinība
- Krista Dankere 9.kl. (sk.Kristīne Čākure)

Paldies skolotājām Ingunai Auziņai, Kristīnei Čākurei un Baibai Leitartei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada glītrakstīšanas olimpiāde 2.-4.klasēm 2017.gada 26.janvārī:
1.vieta - 
Marta Kļaviņa 4.c kl.(sk.Sandra Freimane – Fjodorova)
Amanda Vīndedze 3.a kl.(sk.Mudīte Zvaigzne);
Feita Marta Peremeža 2.b kl. (sk.Elita Brahmane)
2.vieta Viktorija Timoško 4.b kl.(sk.Kristīne Čākure)
atzinība
- Maria Mārīte Hesa 4.a kl.(sk.Ligita Zāģere);
Tīna Mageja 3.b kl.(sk.Ginta Bogdanova);
Katrīna Krautmane 2.a kl.(sk.Ivita Goldberga}

Paldies skolotājām Ligitai Zāģerei, Sandrai Freimanei-Fjodorovai, Kristīnei Čākurei, Mudītei Zvaigznei, Gintai Bogdanovai, Elitai Brahmanei un Ivitai Goldbergai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu fizikas olimpiāde 10.-12.klasēm 2017.gada 20.janvārī:

atzinība -  Līvai Laumai Truhņēvičai 12.kl.

Paldies skolotājam Didzim Zeibotam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada fizikas olimpiāde 9.klasēm 2017.gada 20.janvārī: 
atzinība - Ancei Eimanei;
Rihardam Jakobovicam

Paldies skolotājam Didzim Zeibotam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada krievu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm 2017.gada 19.janvārī:
1.vieta
– Raivim Nikolajevam 10.kl.
2.vieta
– Agnetai Irinovičai 11.kl.;
Sandrim Buiķim 10.kl.
3.vieta - Kristiānai Rupeikai 11.kl.

Paldies skolotājai Ilzei Plezerei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm 2017.gada 16.janvārī:
3.vieta -  Adrijai Kindzulei 12.kl. (sk.Inguna Auziņa);
Dārtai Esterei Kamparzālei 11.kl. (sk.Baiba Leitarte)

Paldies skolotājām Ingunai Auziņai un Baibai Leitartei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu vēstures olimpiāde 12.klasēm 2017.gada 13.janvārī:
1.vieta - 
Martai Kadiķei 12.kl.

Paldies skolotājai Aksildai PetrevicaI par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada vēstures olimpiāde 9.klasēm 2017.gada 13.janvārī:
1.vieta
– Ancei Eimanei 9.kl. 
atzinība - Katrīnai Kārņupai 9.kl.

Paldies skolotājai Dacei Vilkaušai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu bioloģijas olimpiāde 10.-12.klasēm 2016.gada 25.novembrī:
1.vieta - 
Līvai Laumai Truhņēvičai 12.kl.
atzinība - Sārai Dūniņai 11.kl.;
Līvai Riekstiņai 10.kl.;
Asnatei Petrovičai 10.kl.

Paldies skolotājai Inārai Batņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada bioloģijas olimpiāde 9.klasēm 2016.gada 25.novembrī:
2.vieta – Katrīnai Kārņupai 9.kl.
3.vieta
– Patrīcijai Elizabetei Gūtmanei 9.kl.
atzinība - Ancei Eimanei 9.kl.

Paldies skolotājai Inārai Batņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Saldus, Brocēnu un Kandavas novadu konkurss "Brocēnu četrcīņa" 2016.gada 8.novembrī:
3.vieta - 
9.klases komandai -Katrīnai Kārņupai, Ancei Eimanei, Ričardam Jakubovicam  un Ričardam Kalniņam

      Kandavas novada atklātā sociālo zinību olimpiāde 7.klasēm 2016.gada 3.novembrī:
2.vieta – 7.b klases komandai - Sendijai Mantajai, Katrīnai Bričkovai un Keitai Elizabetei Dobkevičai

Paldies skolotājai Dacei Vilkaušai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

<>


Jaunākās galerijas