Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

2022./2023.m.g.

Mācību olimpiādes 2022./2023.m.g.

Sveicam Tukuma novada atklātās olimpiādes sociālajās zīnībās  8.kl. uzvarētājus!

2.vieta – Gustavs Blūms, Annija Adiene, Beāte Melana Jirgena 8.b kl.

                         Paldies skolotājai Dacei Vilkaušai par skolnieku sagatavošanu konkursam!

Sveicam Tukuma novada atklātās vizuālās mākslas olimpiādes 1.-12.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Marta Luīze Šmēla 12. kl. (sk. Antra Petkeviča);

             Artūrs Grunte 9.a kl. (sk. Linda Ekere)

2.vieta – Odrija Brigere 3.a kl. (sk. Sana Gūtšmite)

                         Paldies skolotājām Antrai Petkevičai, Lindai Ekerei un Sanai Gūtšmitei par skolnieku sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada atklātās ģeogrāfijas olimpiādes 7.kl. uzvarētājus!

2.vieta – Annija Rozenberga 7.a kl.

atzinība – Kristers Alberts Tolis 7.a kl.

                         Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolnieku sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada angļu valodas olimpiādes 5.-6.kl. uzvarētājus!

atzinība – Jānis Bīrons 5.a kl. (sk. Agita Riekstiņa);

                Gustavs Drīksna 6.a kl. (sk. Aivars Treidis)

                         Paldies skolotājiem Agitai Riekstiņai un Aivaram Treidim par skolnieku sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada atklātā konkursa sociālajās zīnībās "Mana valsts" 6.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Elizabete Celma, Raiens Kokins, Gustavs Drīksna

                         Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolnieku sagatavošanu konkursam!

Sveicam Tukuma novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8.-9.kl. uzvarētājus!

3.vieta – Feita Marta Peremeža 8.b kl.

atzinība – Annija Adiene 8.b kl.

                         Paldies skolotājai Ingunai Auziņai par skolnieku sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada matemātikas olimpiādes 5.-8.kl. uzvarētāju!

3.vieta – Amanda Brigere 5.a kl.

                         Paldies skolotājai Mārai Grīsonei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada atklātās angļu valodas olimpiādes 7.-8.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Annija Adiene 8.b kl.

atzinība – Gustavs Blūms 8.b kl.

                         Paldies skolotājam Aivaram Treidim par skolnieku sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada ģeogrāfijas olimpiādes 9. - 12.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Ingars Samiņš 12.kl.

atzinība – Kristers Samiņš 10. kl.

                         Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 Sveicam Tukuma novada fizikas olimpiādes 9.- 12.kl. uzvarētājus!

2.vieta – Amanda Vīndedze  9.a kl.

3.vieta – Paula Lietiņa 9.b kl.

                         Paldies skolotājam Gatim Frīdenbergam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 Sveicam Tukuma novada ķīmijas olimpiādes 9.-12.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Kristers Samiņš 10.kl. (sk. Dina Melne)

2.vieta – Ēriks Miķelis Jefremovs 9.a kl. (sk. Ināra Batņa)

3.vieta – Amanda Vīndedze 9.a.kl. (sk. Ināra Batņa);
                   Beatrise Bičkovska 9.a kl. (sk. Ināra Batņa);
                   Artis Hmeļņickis 9.b kl. (sk. Ināra Batņa);
                   Ingars Samiņš 12.kl. (sk. Dina Melne)

                         Paldies skolotājām Dinai Melnei un Inārai Batņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 Sveicam Tukuma novada vēstures olimpiādes 9. un 12.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Ingars Samiņš 12.kl.

3.vieta – Beatrise Bičkovska 9.a kl.

atzinība – Paula Lietiņa 9.b kl.

                         Paldies skolotājai Ievai Rožkalnei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 Sveicam Tukuma novada bioloģijas olimpiādes 9.-12.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Amanda Vīndedze 9.a kl. (sk. Danuta Eva Bite);
                   Elizabete Baiba Tīzenkopfa 10. kl. (sk.Ināra Batņa);
                   Ingars Samiņš 12.kl. (sk. Ināra Batņa)

2.vieta – Tīna Mageja 9.b kl. (sk. Danuta Eva Bite)

atzinība – Marija Breča 11.kl. (sk. Ināra Batņa)

                         Paldies skolotājām Danutai Evai Bitei un Inārai Batņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Valsts ģeogrāfijas olimpiāde

Sveicam 12.klases skolnieku Ingaru Samiņu ar izvirzīšanu uz ģeogrāfijas valsts olimpiādi 9.-12.klasēm  2023.gada 13.aprīlī Rīgā.

Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolnieka sagatavošanu olimpiādei.

Lai veicas olimpiādē!

Valsts vēstures olimpiāde

Sveicam 12.klases skolnieku Ingaru Samiņu ar izvirzīšanu uz vēstures valsts olimpiādi 10.-12.klasēm  2023.gada 13.februārī Rīgā.

Paldies skolotājai Ievai Rožkalnei  par skolnieka sagatavošanu olimpiādei.

Lai veicas olimpiādē!

Valsts bioloģijas olimpiāde

Sveicam 12.klases skolnieku Ingaru Samiņu ar izvirzīšanu uz bioloģijas valsts olimpiādi 9.-12.klasēm  2023.gada 25.-27.janvārim Rīgā.

Paldies skolotājai Inārai Batņai  par skolnieka sagatavošanu olimpiādei.

Lai veicas olimpiādē!<>


Jaunākās galerijas