Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Misija, vīzija un vērtības

Misija 

 Atpazīstama, dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei.

 (Veicina patstāvīgu, atbildīgu cilvēku izaugsmi ar plašu redzesloku un labām sociālām prasmēm dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē).

Vīzija

Izglītojamais, kurš ar atbildību un cieņu ieguvis mūsdienīgu, konkurētspējīgu izglītību.

 (Pārzina inovatīvus digitālos rīkus, vairākas svešvalodas, apguvis uzņēmējdarbības pamatus un turpina sevi pilnveidot mūža garumā. Uztur aktīvu, veselīgu dzīvesveidu.)

Vērtības

Atbildība, cieņa, izglītība<>


Jaunākās galerijas