Skolas atbalsta komanda

Skolas atbalsta komandas sastāvs:
Daiga Puga - skolas direktore;
Dace Spade - skolas psiholoģe;
Judīte Rudzīte - logopēde un speciālais pedagogs;
Elīza Vītola - sociālais pedagogs;
Ligita Zāģere un Dace Vilkauša - direktores vietnieces mācību darbā;
Aiva Ķēniņa - direktores vietniece ārpusstundu darbā;
Magdalina Taube-Taubere - skolas medmāsa

Skolas atbalsta komandas darba plāns 2016./2017.m.g. skatīt šeit<>


Jaunākās galerijas