Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Pedagogu profesionālā pilnveide (KA 1) - 2022

Personu mobilitāte mācību nolūkos

erasnus--logo.jpgERASMUS + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts
Projekta nosaukums:
“Personu mobilitāte mācību nolūkos”
Projekta Līguma Nr: 2022-1-LV01-KA121-SCH-000057463
Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.augustam
Projektam piešķirtais finansējums: 15 075,00  EUR
Projekta dalībnieki: Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolotāji
Projekta partneri: Executive Training Institute, Maltā; UROPASS Teacher Academy, Spānijā/ Īrijā;  F.G.G. Educulture Centre of Education, Kiprā
Projekta mērķi:

  • nodrošināt pedagoģiskajiem darbiniekiem profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, apmeklējot kursus;
  • pilnveidot un bagātināt viņu metodiskās zināšanas un prasmes, kā arī svešvalodu, sociālās un starpkultūru kompetences;
  • sagatavot skolotājus pilnvērtīgai dalībai Erasmus+ stratēģisko partnerību projektos, un cita veida starptautiskiem projektiem.
Lasīt visu ziņu

ERASMUS+ kursi Maltā

dace-un-daiga.jpgERASMUS+ programmas pamatdarbības Nr.1 “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (projekta Nr.2022-1-LV01-KA121-daiga.jpgSCH-000057463) kursi "Fluency & Language Development for Educational Staff" skolotāju profesionālajai pilnveidei Maltā.

No 2022.gada 17.oktobra līdz 28.oktobrim Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Dace Vilkauša un direktore Daiga Puga piedalījās Erasmus+ profesionālās pilnveides kursos pedagogiem, lai papildinātu un apgūtu  zināšanas angļu valodā. Tā kā mūsu skola aktīvi piedalās dažādos starptautiskajos projektos, pieņēmām lēmumu mācīties angļu valodu, kursos Maltā, lai justos komfortablāk uzņemot ārzemju delegācijas skolā.

Lasīt visu ziņu

ERASMUS+ kursi Itālijā

photo-2023-07-21-16-08-52.jpgAtklājot renesanses mākslu Florencē…

No 26.jīnija līdz 1.jūlijam piedzīvoju neaizmirstamu nedēļu Florencē, piedaloties Europass Skolotāju akadēmijas rīkotajos 30 stundu kursos. Kursu nosaukums ,,Discovering Renaissance Art in Florence”, ko varētu tulkot kā ,, Renesanses mākslas Florencē iepazīšana”. Bijām 13 dažādi skolotāji no Polijas, Norvēģijas, Spānijas, Slovēnijas, Čehijas, Francijas, ASV un Latvijas. Trīs kungi un desmit renesanses kultūrā ieinteresētas dāmas. Kursus vadīja Antonella Moscioni, īstena florenciete.

Kursos pieteicos un tos apmeklēju viena pati. Parasti jau mēs braucam lielākās vai mazākās grupiņās. Ceļojot vienatnē, ir savas priekšrocības un trūkumi. Priekšrocība ir nepieciešamība sarunāties, sadarboties ar svešiem cilvēkiem, kas ļauj iepazīties, uzzināt vairāk par sevi un citiem.

Lasīt visu ziņu

ERASMUS+ kursi Tenerifē

img5873.jpgERASMUS+ kursi skolotāju profesionālajai pilnveidei SADARBĪBA, KOMUNIKĀCIJA, RADOŠUMS un KRITISKĀ DOMĀŠANA

Organizācijas iDevelop Training S.L. kursi “4Cs: Communication, Collaboration, Creativity and Critical thinking” norisinājās no 10. – 21. jūlijam Tenerifē.

Kursu mērķis bija iepazīstināt un praktiski izmēģināt dažādus uzdevumus un metodes, kas pilnveido skolotāju pieredzes un kompetences komunikācijas, sadarbības, radošuma un kritiskās domāšanas attīstīšanā, vienlaikus pilnveidojot viņu valodas prasmes, un paaugstinot dalībnieku pašcieņu un pašapziņu. Kursu vadīja Tenerifē dzīvojošā skolotāju un pieaugušo tālākizglītības trenere Maria Isabela Hernandez Diaz. Nodarbības veidoja praktiskā un teorētiskā daļas, kuru laikā katrai kursu dalībniecei bija iespēja praktiski izmēģināt dažādas aktivitātes, kas palīdz attīstīt sadarbības un komunikāciju prasmes, kā arī veicot uzdevumus radošā, atraktīvā veidā, attīstīt kritisko domāšanu. Apgūtās metodes var pielietot dažādās situācijās, dažādos mācību priekšmetos.

Lasīt visu ziņu

ERASMUS+ kursi Kiprā

20230727103414.jpgPozitīva mācību vides veidošana – klases vadība, komunikācijas prasmes, efektīva mācīšana un mācīšanās, ERASMUS+ kursi skolotāju profesionālajai pilnveidei

Europass teacher academy kursi “Building a Positive Learning Environment – Classroom management, communication skills, effective teaching and learning” notika EDUCULTURE Center skolā Limasolā no 22. – 28. jūlijam, 2023.gadā. Uz kursiem devās un tajos piedalījās mūsu skolas skolotāja Lāsma Mūrniece.

Kursu galvenā tēma un mērķis bija parādīt un praktiski izmēģināt kā ar dažādām metodēm iespējams klasē veicināt pozitīvu mācīšanos vidi. Kursu vadītāja, skolotāju trenere – Limasolā dzīvojošā Mrs Rea Gerolemidou, ļoti radoši, atraktīvi un zinoši prata izskaidrot un praktiski parādīt ikvienas metodes daudzpusīgo pielietojumu. Viss, ko apguvām ir pielietojams vairākās situācijās, dažādām cilvēku grupām un dažāda rezultāta iegūšanai. Grupā bijām trīs skolotājas – divas no Latvijas un viena no Polijas. Nelielā grupas ļāva mācībām būt daudz individuālākām, katram bija iespēja izteikties, izmēģināt, diskutēt. Ņemot vērā  laika apstākļus Limasolā, kas bija neierasti karsti, kursu norise tika plānota 5 stundas dienā un viena diena nodarbības ārpus klases, kad mācības un to ietvaros apgūstamās aktivitātes tika apvienotas ar pilsētas iepazīšanu. Nedēļas un mācību plānojums bija tiešām pārdomāts, radošs un nenogurdinošs. Mācības sākās ar skolotāju prezentācijām par savu skolu, valsti. Turpmākajās nodarbībās strādājām gan individuāli, gan pāros, gan grupās.

Lasīt visu ziņu


<>


Jaunākās galerijas