Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Iekšējie normatīvie akti

Skolas nolikums skatīt šeit

Iekšējās kārtības noteikumi skatīt šeit

Darba kārtības noteikumi skatīt šeit

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skatīt šeit

Audzināšanas darba programma skatīt šeit

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā skatīt šeit

<>


Jaunākās galerijas