Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „Youth Entrepreneurship”


Projekta nosaukums: „Youth Entrepreneurship” 

Projekta Nr: 2019-3-PL01-KA105-077538

Projekta īstenošanas laiks: 02/02/2020 - 01/09/2020

Projekta piešķirtais finansējums: 15.886,00 €

Projekta sagaidāmie rezultāti:

  • Jaunieši padziļinās zināšanas par uzņēmējdarbības veidiem un apzinās prasmes, kas nepieciešamas viņu turpmākajai profesionālajai izaugsmei.
  • Veidos starpkultūru dialogus par dažādiem jauniešus interesējošiem tematiem, vienlaikus prezentējot savu valsti un kultūru.
  • Uzlabos angļu valodas zināšanas.
  • Pilnveidos sadarbības prasmes, veicinās iecietību un cieņu pret līdzcilvēkiem.
  • Paaugstinās savu pašvērtējumu.

Projekta dalībvalstis: Polija, Latvija, Ukraina, Baltkrievija

Informācija par pieteikšanos projektam šeit<>


Jaunākās galerijas