Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Skolas padome

Skolas padome 2022.g.

2022./2023.m.g. skolā ir izveidota jauna skolas padome, kuras sastāvs ir:
priekšsēdētāja – Danuta Ābele
priekšsēdētājas vietnieks – Daiga Pelīte
padomes locekļi:
vecāku pārstāvji – Airita Skadmane, Iveta Ķevica, Kitija Ķīse, Ilze Bula, Kristīne Peremeža, Iveta Samiņa, Ulla Kiršteine, Līga Šupstika
skolotāji – Ināra Batņa, Elita Brahmane, Inita Freidenfeldes un Zanda Zeltzaķe;
parlamenta pārstāvis – Rimants Jakobovics.

Skolas padomes sastāvs

2018./2019.m.g. skolā ir izveidota jauna skolas padome, kuras sastāvs ir:
priekšsēdētāja – Danuta Ābele
priekšsēdētājas vietnieks – Guntars Indriksons
padomes locekļi:
vecāku pārstāvji – Inga Brigere, Līga Vaivade-Kalnmeiere, Kristīne Peremeža Ilze Bula, Gundega Uzuliņa, Inga Jefremova, Kristīne Panižnika, Olafs Baltgalvis
skolas direktore Daiga Puga
skolotāji – Ligita Zāģere, Gatis Frīdenbergs un Ilze Plezere;
parlamenta pārstāvji – Patrīcija Elizabete Gūtmane un Sindija Evija Stepiņa.

Skolas padome

2015./2016.m.g. skolā ir izveidota jauna skolas padome, kuras sastāvs ir:
priekšsēdētāja – Agnija Ose-Pelnēna
priekšsēdētājas vietnieks – Guntars Indriksons
padomes locekļi:
vecāku pārstāvji – Ineta Labrence, Danuta Ābele, Ilze Bula, Gundega Uzuliņa, Inga Jefremova, Raivis Čabovskis, Iveta Fārenhorste-Bajele, Olafs Balgalvis, Jolanta Kārņupa, Simona Stepiņa; Gunita Birģele
skolas direktore Daiga Puga
skolotāji – Ligita Zāģere, Gatis Frīdenbergs un Dace Vilkauša;
parlamenta pārstāvji – Ieva Krūzmane un Alise Fjodorova.<>


Jaunākās galerijas