Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Follow The Yellow Brick Road With MI Theory

Follow The Yellow Brick Road With MI Theory

erasmus_logo.jpgProjekta nosaukums: „Follow The Yellow Brick Road With MI Theory” – starpskolu stratēģiskās partnerības projekts

Projekta Nr: 2020-1-ES01-KA229-082343_2

Projekta īstenošanas laiks: 36 mēneši; no 2020. gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam

Projekta piešķirtais finansējums: 31 230,00  EUR

Projekta mērķi:

Izmantot MI teoriju, lai paplašinātu iespējas veidot katram skolēnam, atbilstoši viņa prasmēm un spējām, atbilstošu mācību vidi. Rezultātā tiks uzlabotas skolēnu akadēmiskās zināšanas, samazinot priekšlaicīgas skolas pamešanas iespēja, un attīstot skolēnos prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū, lai spētu veiksmīgi pašrealizēties.
1) Sniegt skolotājiem iespēju piedalīties mobilitātes un sadarbības programmā, un uzlabot savas profesionālās prasmes, daloties labajā praksē veidojot MI klases.
2) Ļaut skolēniem atklāt savu potenciālu un talantus, apgūstot veidus, kā labāk tos realizēt.
3) Izmantot uz projektiem balstītas mācības un pilnveidot tehnoloģiju izmantošanas iespējas, lai veidotu starptautiskus sadarbības tīklus un paaugstinātu motivāciju, uzlabojot komunikācijas stratēģijas starp ieinteresētajām pusēm skolās.
4) Eiropas dimensijas attīstīšana skolas politikā, stiprinot ieinteresēto pušu eiropeiskās identitātes izjūtu un veicinot izpratni par kopīgām vērtībām un individuālajām brīvībām.

Paredzamie rezultāti un ietekme
Projekts veicinās skolas attīstību:
• skolotāji paaugstinās savas profesionālās pilnveides iespējas un mācīšanas kvalitāti daloties savstarpējā pieredzē, un iekļaus inovatīvās idejas par mācību modeļiem un darbu ar jaunākajām tehnoloģijām savā ikdienas darbā;
• skolēni iegūs plašāku izpratni par izglītības nepieciešamību nākotnē, paaugstinās savas personīgās prasmes un attīstīs rakstura īpašības, kuras nepieciešamas, lai sekmīgi izdarītu izvēli savai nākotnes profesijai pēc skolas beigšanas;
• skolēni uzlabos savas sociālās prasmes, zināšanas par darba tirgus iespējām un komandas darba nozīmi;
• projekta mērķis ir radīt ilgtermiņa rezultātus kultūras jomā, kad ģimenes, skolotāji un skolēni turpina uzturēt sadarbību gan skolā, gan ārpus tās.

Projekta partneri: Spānija, Latvija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Polija, Itālija

Saite uz projekta mājas lapu

Logo konkurss 

Lasīt visu ziņu galerija (7)

Erasmus+ projekta “FOLLOW THE YELLOW BRICK ROAD WITH MI THEORY” 1.mobilitāte Adanā, Turcijā 30.11.2021. – 03.12.2021.

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola no 2020.gada 1.septembra realizē Erasmus+ skolu sadarbības projektu “Follow the Yellow Brick Road With MI Theory”. Projektā kopumā piedalās 6 valstis– Spānija, Turcija, Itālija, Polija, Ziemeļmaķedonijas Republika un Latvija.

Sakarā ar esošo Covid-19 situāciju projekta norise līdz šim bija iespējama tikai attālināti. Tādēļ bijām ļoti priecīgi, kad šī gada nogalē radās iespēja doties 1.mobiltātē uz Turcijas pilsētu Adanu. Sagatavošanas vizītē, kā tas tika plānots jau projekta pieteikumā, devās projekta koordinatore Danuta Dude un skolas direktore Daiga Puga. Šī vizīte tika plānota, lai stiprinātu  skolotāju kapacitāti.

Lasīt visu ziņu

Erasmus + projekta “Follow the Yellow Brick Road wit MI Theory” mobilitāte Itālijā.

     bilde2.jpg2021./2022. mācību gadā Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola realizē ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Erasmus + projektu“Follow the Yellow Brick Road wit MI Theory”.

   Un tā agrā 2. aprīļa rītā no Rīgas uz Itālijas pilsētu Montefjaskone dodas piecas Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolotājas – Danuta Dude, Ieva Rožkalne, Ineta Krūmiņa, Lāsma Mūrniece, Danuta Eva Bite. Kā arī projektā piedalījās četras 8.b klases skolnieces Paula Lietiņa, Sabīne Truhņēviča, Estere Bondarenko un Tīna Keita  Ceiča.

Lasīt visu ziņu galerija (2)

Erasmus + projekta “Follow the Yellow Brick Road wit MI Theory” 3.mobilitāte Polijā.

3077553505085219579469434221488009644769855n.jpgKandavas K.Mīlenbaha vidusskola realizē Erasmus+ skolu sadarbības projektu “Follow the Yellow Brick Road With MI Theory”. Projektā kopumā piedalās 6 valstis – Spānija, Turcija, Itālija, Polija, Ziemeļmaķedonijas Republika un Latvija.

Vizītē uz Polijas pilsētu Šidlovecu no 18.septembra līdz 23.septembrim devās projekta koordinatore Danuta Dude un skolas skolotājas Ivita Leja un Lāsma Mūrniece.

Pirmajā vizītes dienā devāmies uz Jāņa Pāvila II vārdā nosaukto Šidlovecas pamatskolu. Projekta dalībvalstu pārstāvjus skolā sagaidīja skolas direktors ar skolēnu sagatavotu tautas deju priekšnesumu. Dienas turpinājumā devāmies ekskursijā pa skolu, skolas muzeju. Poļu skolēni sniedza koncertu – dziedāja, dejoja, spēlēja teātri. Dienas noslēgumā apskatījām Šidlovecas pilsētu.

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Erasmus + projekta “Follow the Yellow Brick Road wit MI Theory” mobilitāte Ziemeļmaķedonijā

erasnus--logo.jpgErasmus + projekta “Follow the Yellow Brick Road wit MI Theory” mobilitāte Ziemeļmaķedonijā  20.11.2022.-27.11.2022.

    Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola piedalās Erasmus+ skolu sadarbības projektā “Follow the Yellow Brick Road With MI Theory”. Projektā  piedalās 6 valstis – Spānija, Turcija, Itālija, Polija, Ziemeļmaķedonijas Republika un Latvija.

    No 20.novembra līdz 27.novembrim Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 9.a un b  kl. skolēni Agneta Muskeite,Janeks Šimkēvičs, Ance Karale un Alekss Buga, kā arī kl. audz. Danuta Dude un Baiba Leitarte  piedalījās  projekta nodarbībās Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā  Skopjē “ Petar Pop Arsov” skolā.

Lasīt visu ziņu

Erasmus + projekta “Follow the Yellow Brick Road wit MI Theory” mobilitāte Turcijā

adana.jpgErasmus+ projekta “FOLLOW THE YELLOW BRICK ROAD WITH MI THEORY” 4.mobilitāte Adanā, Turcijā (23.01.2023.-26.01.2023.)

Erasmus+ skolu sadarbības projekta “Follow the Yellow Brick Road With MI Theory” ietvaros skolotājas Dace Vilkauša un Danuta Dude no 23.janvāra līdz 26.janvārim piedalījās nu jau 4.-tajā projekta mobiltātē. Šīs mobilitātes mērķis bija padziļināt skolotāju zināšanas par vizuāli telpisko, ķermeņa - kustību, dabas zinātņu, saskarsmes (starppersonu) un pašizpratnes inteliģenču veidiem. Tika apgūta ne tikai teorija, bet skolotājiem bija iespēja arī pašiem pārbaudīt sevi un savas inteliģences spējas.

Pirmā mobilitātes diena sākās ar ekskursiju pa Adanu, kuras laikā iepazinām tikai nelielu tās daļu. Pēc tam projekta koordinatori piedalījās sanāksmē, kuras laikā tika veikts paveikto darbu izvērtējums. Savukārt pēcpusdienā visi mobilitātes dalībnieki devās uz Yumurtalik lagūnu, lai piedalītos āra vides nodarbībā. Tās laikā tika padziļinātas zināšanas par dabas aizsardzību un iepazīta lagūnā esošā ekovide. Savukārt saskarsmes un sadarbības prasmes tika pilnveidotas pašiem aktīvi piedaloties grupu nodarbībā, kas saistīta ar apkārtējās vides izpēti.

Lasīt visu ziņu

Erasmus + projekta “Follow the Yellow Brick Road wit MI Theory” mobilitāte Latvijā.

attels1.jpgErasmus+ projekta
FOLLOW THE YELLOW BRICK ROAD WITH MI THEORY
Mobilitāte Latvijā 
20.-24.marts, 2023

No 20.-24.martam  mūsu skolā viesojās projekta “Follow the Yellow Brick Road with MI Theory” dalībnieki – kopā 22 skolēni un 12 skolotāji no 5 dažādām valstīm - Spānijas, Turcijas, Polijas, Ziemeļmaķedonijas un Itālijas. Projekts norisinās jau trešo gadu, un tajā aktīvi iesaistīti mūsu skolas 8. un 9. klašu skolēni. Projekta laikā skolēniem tiek sniegta iespēja atklāt un attīstīt savus talantus, izmantojot uz projektiem balstītas mācības, kā arī pilnveidot tehnoloģiju izmantošanas iespējas, un uzlabot komunikācijas prasmes.

Lasīt visu ziņu


<>


Jaunākās galerijas