Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Skolēnu sasniegumi 2018./2019.m.g.

Kandavas novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.kl. 2019.gada 16.aprīlī:
1.vieta -
Evijai Zēbergai 7. kl.;
Artum Šimkēvičam 7.kl.
2.viet
a - Tīnai Zeberiņai 7. kl.;
Reinim Neimandam 7. kl.

Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada angļu valodas olimpiāde 5.-6.kl. 2019.gada 9.aprīlī:
1.vieta -
Ance Kārņupa un Elizabete Baiba Tīzenkopfa 6.a kl.(sk. Inese Ozola-Zaļā);
Tīna Feldmane un Kārlis Vilkaušs 6.c kl. (sk.Inese Ozola-Zaļā);
Paula Lietiņa un Artis Hmeļņickis 5.b kl. (sk.Danuta Dude)
2.vieta
- Aksels Danga un Helēna Krista Dombrovska 6.b kl.(sk. Danuta Dude)

Paldies skolotājai Danutai Dudei un Inesei Ozolai-Zaļai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada latviešu valodas olimpiāde 1.-4.kl. 2019.gada 21.martā: 
1.vieta - Esterei Marcinkevičai 4.b kl. (sk.Elita Brahmane);
Alīnai Sanijai Mantajai 3.b kl. (sk.Aina Novicka);
Annijai Celmai 3.b kl. (sk.Aina Novicka);
Gustavam Drīksnam 2.kl. (sk.Sandra Freimane);
Agnetai Heinrietei Prātiņai 1.b kl. (sk.Ginta Bogdanova) 
2.vieta - Annijai Adienei 4.b kl. (sk.Elita Brahmane);
Elizabetei Kalnmeierei 3.b kl. (sk.Aina Novicka);
Sanijai Meierei 2.kl. (sk.Sandra Freimane);
Līgai Paulai Stepiņai 1.a kl. (sk.Mudīte Zvaigzne);
Amandai Brigerei 1.a kl. (sk.Mudīte Zvaigzne)
3.vieta - Kadijai Bedrītei 3.a kl.(sk.Anda Leizandere); 
Kristīnei Zuļķei 1.b kl. (sk.Ginta Bogdanova)
atzinība - Keitijai Kadiķei 4.a kl.(sk.Ivita Goldberga-Skrebele);
Annijai Rozenbergai 3.a kl.(sk.Anda Leizandere);
Mikum Šinkem 1.a kl.(sk.Mudīte Zvaigzne)

Paldies skolotājām Mudītei Zvaigznei, Gintai Bogdanovai, Sandrai Freimanei, Andai Leizanderei, Ainai Novickai, ivitai Goldbergai-Skrebelei un Elitai Brahmanei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada krievu valodas olimpiāde 10.-12.kl.2019.gada 28.februārī: 
1.vieta - Sintijai Kleinai 10.kl. 
2.vieta - Raivim Nikolajevam 12.kl. 
atzinība - Marikai Ozolniecei 11.kl.

Paldies skolotājai Ilzei Plezerei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada angļu valodas olimpiāde 8.9.kl. 2019.gada 26.februārī:
3.vieta - Ingaram Samiņam 8.a kl.
atzinība - Vitnijai Ešenbergai 9.a kl.;
Heindrijam Ingum Prātiņam 8.b kl.

Paldies skolotājai Danutai Dudei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. 2019.gada 20.februārī:
3.vieta - Martai Šteinbergai 12.kl.
atzinība - Emīlam Baumanim 12 kl.

Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada matemātikas olimpiāde 5.-8.kl. 2019.gada 15.februārī:
1.vieta - Everitai Uzuliņai 7.kl. (sk.Māra Grīsone);
Rihardam Petriņam 6.c kl. (sk.Māra Grīsone, Agita Pakalna)
2.vieta - Danam Dronkam 8.a kl. (sk.Lāsma Mūrniece, Māra Grīsone)
Ancei Kārņupai 6.a kl. (sk.Māra Grīsone, ligita Zāģere);
Aleksai Katrīnai Dobkevičai 5.b kl.(sk.Māra Grīsone)
3.vieta - Heindrijam Ingam Prātiņam 8.b kl. (sk.Agita Pakalna, Māra Grīsone);
Kārlim Vilkaušam 6.c kl. (sk.Agita Pakalna, Māra Grīsone)
atzinība - Sindijai Aišpurei 6.b kl. (sk.Māra Grīsone);
Martai Jansonei 5.a kl. (sk.Lāsma Mūrniece)

Paldies skolotājām Mārai Grīsonei, Agitai Pakalnai un Lāsmai Mūrniecei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. 2019.gada 5.februārī:
1.vieta - Evai Rencei 9.b kl. (sk.Ināra Batņa)
2.vieta - Annai Dūniņai 10.kl.(sk.Dina Putniece)
Evelīnai Mileikai 10.kl.(sk.Dina Putniece)
Keitai Elizabetei Dobkevičai 9.b kl. (sk.Ināra Batņa)
3.vieta - Marikai Ozolniecei 11.kl. (sk.Dina Putniece)

Paldies skolotājām Inārai Batņai un Dinai Putniecei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. 2019.gada 1.februārī:
1.vieta -
Marikai Ozolniecei 11.kl.(sk.Lāsma Mūrniece);
Amandai Rudzītei 10.kl.(sk.Agita Pakalna);
Kārlim Zvaigznem 10.kl.(sk.Agita Pakalna);
Keitai Elizabetei Dobkevičai 9.b kl. (sk.Māra Grīsone)
2.vieta -
Līvai Riekstiņai 12.kl. (sk.Agita Pakalna);
Vitnijai Ešenbergai 9.a kl.(sk.Indra Bāliņa)
atzinība -
Ancei Eimanei 11.kl. (sk.Lāsma Mūrniece);
Evai Rencei 9.b kl.(sk.Māra Grīsone)

Paldies skolotājām Mārai Grīsonei, Agitai Pakalnai, indrai Bāliņai un Lāsmai Mūrniecei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada glītrakstīšanas olimpiāde 1.-4.kl.2019.gada 31.janvārī:
1.vieta -
Annijai Adienei 4.b kl (sk.Elita Brahmane);
Annijai Sondarei 3.b kl. (sk.Aina Novicka);
Sanijai Meierei 2.kl.(sk.Sandra Freimane);
Amandai Brigerei 1.a kl.(sk.Mudīte Zvaigzne)
2.vieta -
Karlīnai Briedei 4.b kl.(sk.Elita Brahmane);
Annijai Rozenbergai 3.a kl.(sk.Anda Leizandere);
Alīnai Sanijai Mantajai 3.b kl. (sk.Aina Novicka)
3.vieta -
Feitai Martai Peremežai 4.b kl.(sk.Elita Brahmane);
Kadijai Bedrītei 3.a kl.(sk.Anda Leizandere);
Elizabetei Kalnmeierei 3.b kl.(sk.Aina Novicka)
atzinība -
Katrīnai Krautmanei 4.a kl. (sk.Ivita Goldberga-Skrebele);
Annikai Nanetai Millerei 4.a kl.(sk.Ivita Goldberga-Skrebele);
Kristiānai Rībenai 3.a kl.(sk.Anda Leizandere);
Ilmāram Zviedrim 2.kl.(sk.Sandra Freimane);
Emīlijai Zeberiņai 1.b kl.(sk.Ginta Bogdanova);
Agnetai Heinrietei Prātiņai 1.b kl.(sk.Ginta Bogdanova);
Šarlotei Ulmanei-Dankerei 1.a kl.(sk.Mudīte Zvaigzne)

Paldies skolotājām Mudītei Zvaigznei, Gintai Bogdanovai, Sandrai Freimanei, Andai Leizanderei, Ainai Novickai, ivitai Goldbergai-Skrebelei un Elitai Brahmanei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada ekonomikas olimpiāde 2019.gada 30.janvārī:
atzinība - 
Sandrim Buiķim 12.kl.

Paldies skolotājam Didzim Zeibotam par skolēna sagatavošanu olimpiādei.

Kandavas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 2019.gada 28.janvārī:
1.vieta - Ancei Eimanei 11.kl.

Paldies skolotājai Ingunai Auziņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada krievu valodas olimpiāde 7.-8.kl. 2019.gada 24.janvārī:
1.vieta - komandai Marekam Rullim 7.kl., Evijai Zēbergai 7.kl., Ingaram Samiņam 8.a kl., Rinaldam Olbikam 8.b kl.

Paldies skolotājām Ilzei Plezerei un Seilai Šenbergai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada fizikas olimpiāde 2019.gada 18.janvārī:
1.vieta - Rūtai Liepai 10.kl.
2.vieta - Evelīnai Mileikai 10.kl.;
Nikam Skrebelim 9.b kl.
3.vieta - Annai Dūniņai 10.kl.
Keitai Elizabetei Dobkevičai 9.b kl.
atzinība - Elzai Lepsei 10.kl.

Paldies skolotājam Didzim Zeibotam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm 2019.gada 14.janvārī:
1.vieta
- Evai Rencei 9.b kl.
(sk.Ilze Plezere);
Ingaram Samiņam 8.a kl. (sk.Baiba Leitarte)
2.vieta
 – Keitai Elizabetei Dobkevičai 9.b kl. (sk. Ilze Plezere)
atzinība - Loretai Čabovskai 9.a kl.(sk. Inguna Auziņa); 
Jūlijai Sasnikai 8.b kl.(sk.Inguna Auziņa)

Paldies skolotājām Ingunai Auziņai un Baibai Leitartei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada vēstures olimpiāde 9. un 12.klasēm 2019.gada 11.janvārī:
2.vieta - Evai Rencei 9.b kl.
atzinība - Līvai Riekstiņai 12.kl.;
Keitai Elizabetei Dobkevičai 9.b kl.

Paldies skolotājai Ievai Rožkalnei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasēm 2018.gada 10.decembrī:
1.vieta - Rūtai Liepai 10.kl.
2.vieta – Evelīnai Mileikai 10.kl.
3.vieta – Līvai Riekstiņai 12.kl.;
Katrīnai Martai Krūmiņai 10.kl.;
Evai Rencei 9.b kl.
atzinība - Martai Šteinbergai 12.kl.;
Elzai Lepsei 10.kl.;
Keitai Elizabetei Dobkevičai 9.b kl.

Paldies skolotājai Inārai Batņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kandavas novada angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm 2018.gada 30.oktobrī
2.vieta – Ancei Eimanei 11.kl. 
3.vieta – Amandai Rudzītei 10.kl.  

Paldies skolotājai Maijai Kesenfeldei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

<>


Jaunākās galerijas