Lapas karte
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

2023./2024.m.g.

Mācību olimpiādes 2023./2024.m.g.

Sveicam Tukuma novada 4.-6.kl. atklātā konkursa "SMART" uzvarētājus!

2.vieta – Odrija Brigere 4.a kl.; Anna Hesa 5.b.kl.; Līga Paula Stepiņa 6.a kl.

                Paldies skolotājai Lindai Ekerei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Sveicam Tukuma novada radošo darbu konkursa "Saules ritmi" uzvarētājus!

3.pakāpe – Alise Celma 2.a kl.; 
                      Gabriela Goldberga 2.b kl.;
                      Ieva Bāliņa 2.b kl.

                Paldies skolotājai Lindai Ekerei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Sveicam Tukuma novada ģeogrāfijas olimpiādes 7.kl. uzvarētāju!

3.vieta – Dārta Indriksone 7.a kl.

                Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada ģeogrāfijas olimpiādes 10.-12.kl. uzvarētājus!

atzinība – Kristers Samiņš 11..kl.

                Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada ekonomikas olimpiādes 11.-12.kl uzvarētāju!

1.vieta – Artūrs Rižikovs 12. kl

                Paldies skolotājai Dacei Vilkaušai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada vizuālās mākslas olimpiādes 1.-12.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Kate Šimkēviča 8.b.kl. (sk. Linda Ekere);
                   Anna Luīze Putāne 7.b kl. (sk. Linda Ekere)

2.vieta - Ance Kārņupa 11. kl. (sk. Antra Petkeviča) 

3.vieta - Tīna Zeberiņa 12.kl. (sk. Antra Petkeviča)

atzinība - Alise Celma 2.a kl. (sk. Linda Ekere)

                Paldies skolotājām Lindai Ekerei un Antrai Petkevičai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada sociālo zinību olimpiādes 6.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Jānis Bīrons, Marsels Aleksandrs Liopa, Līga Paula Stepiņa 6.a kl

                Paldies skolotājai Inetai Krūmiņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-12.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Annija Adiene 9.b.kl. (sk. Inguna Auziņa);

2.vieta - Feita Marta Peremeža 9.b kl. (sk. Inguna Auziņa);

3.vieta - Evelīna Liepiņa 12.kl. (sk. Inguna Auziņa);
                   Amanda Brigere 6.a kl. (sk. Kristīne Čākure);
                   Agne Grīga 5.b kl. (sk. Baiba Leitarte);

atzinība - Lauma Roze 12. kl. (sk. Inguna Auziņa);
                    Andrejs Gedola 9.a kl. (sk. Ilze Plezere);
                    Gustavs Priednieks 5.b kl. (sk. Baiba Leitarte)

                Paldies skolotājām Ingunai Auziņai, Kristīnei Čākurei, Ilzei Plezerei un Baibai Leitartei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada matemātikas olimpiādes 5.-8.kl. uzvarētājus!

1.vieta – Valters Lejnieks 5.b.kl. (sk. Inita Freidenfelde);                

atzinība - Miks Mikus Mustafējevs 6.b kl. (sk.Inita Freidenfelde);
                     Jānis Bīrons 6.a kl. (sk.Māra Grīsone);
                     Gustavs Drīksna 7.a kl. (sk.Māra Grīsone)

                Paldies skolotājām Initai Freidenfeldei un Mārai Grīsonei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada ķīmijas olimpiādes 9.-12.kl. uzvarētājus!

3.vieta – Kristers Samiņš 11.kl.;
                   Artis Hmeļņickis 10.kl.

atzinība - Feita Marta Peremeža 9.b kl.;
                     Paula Lietiņa 10.kl.;
                     Amanda Vīndedze 10.kl.

                Paldies skolotājai Dinai Melnei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada fizikas olimpiādes 9.-12.kl. uzvarētāju!

1.vieta – Amanda Vīndedze  10. kl.

                Paldies skolotājam Gatim Frīdenbergam par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada vēstures olimpiādes 9.-12.kl. uzvarētājus!

3.vieta – Feita Marta Peremeža 9.b kl.

                Paldies skolotājai Ievai Rožkalnei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada filozofijas olimpiādes 10.-12.kl. uzvarētājus!

1.vieta - Lauma Roze 12. kl.

2.vieta – Evelīna Liepiņa 12. kl.

                Paldies skolotājai Ievai Rožkalnei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada vācu valodas olimpiādes 9.-12.kl. uzvarētājus!

1.vieta - Maria Mārīte Hesa 11. kl.

                Paldies skolotājai Ievai Storķei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada bioloģijas olimpiādes 9.-12.kl. uzvarētājus!

2.vieta - Gustavs Blūms 9.b kl. (sk. Danuta Eva Bite);
                   Artis Hmeļņickis 10.kl. (sk. Danuta Eva Bite)

3.vieta – Feita Marta Peremeža 9.b kl. (sk. Danuta Eva Bite);
                   Kate Ābele 9.b kl (sk. Danuta Eva Bite);
                   Paula Lietiņa 10.kl. (sk. Danuta EVa Bite)

atzinība - Beāte Melanna Jirgena 9.b kl. (sk. Danuta Eva Bite);
                     Marta Jansone 10.kl. (sk. Danuta Eva Bite);
                     Marija Breča 12.kl. (sk. Ināra Batņa)

                Paldies skolotājām Danutai Evai Bitei un Inārai Batņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada krievu valodas olimpiādes 10.-12.kl. uzvarētājus!

2.vieta - Kristīne Līpīte 10.kl.

atzinība - Līga Dūda 11.kl.

                Paldies skolotājai Ilzei Plezerei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada krievu valodas olimpiādes 8.-9.kl. uzvarētājus!

2.vieta - Andrejs Gedola  9.a kl.

                Paldies skolotājai Ilzei Plezerei par skolnieka sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada angļu valodas olimpiādes 10.-12.kl. uzvarētājus!

atzinība - Ance Kārņupa 11.kl.

                Paldies skolotājam Aivaram Treidim par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada angļu valodas olimpiādes 7.-9.kl. uzvarētājus!

2.vieta - Gustavs Blūms 9.b kl. (sk.Danuta Dude)

3.vieta – Annija Adiene 9.b kl. (sk. Danuta Dude);
                   Annija Rozenberga 8.a kl (sk.Aivars Treidis)

                Paldies skolotājiem Danutai Dudei un Aivaram Treidim par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam Tukuma novada angļu valodas olimpiādes 4.-6.kl. uzvarētājus!

1.vieta - Jēkabs Pētersons 4.b kl. (sk.Danuta Dude)

2.vieta – Jānis Bīrons 6.a kl. (sk. Maija Kesenfelde)

                Paldies skolotājām Danutai Dudei un Maijai Kesenfeldei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sveicam laureāti!

Sveicam 7.b klases skolnieci Annu Luīzi Putāni ar iegūto 2.vietu Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē.

Paldies skolotājai Lindai Ekerei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei.

Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Sveicam 9.b klases skolnieces Anniju Adieni un Feitu Martu Peremežu ar izvirzīšanu uz latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādi   2024.gada 9.aprīlī Rīgā.

Paldies skolotājai Ingunai Auziņai par skolnieču sagatavošanu olimpiādei.

Lai veicas olimpiādē!

Valsts filozofijas olimpiāde

Sveicam 12 klases skolnieci Laumu Rozi ar izvirzīšanu uz filozofijas valsts olimpiādi   2024.gada 20.februārī Rīgā.

Paldies skolotājai Ievai Rožkalnei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei.

Lai veicas olimpiādē!

Valsts vācu valodas olimpiāde

Sveicam 11 klases skolnieci Mariu Mārīti Hesu ar izvirzīšanu uz vācu valodas valsts olimpiādi   2024.gada 12.janvārī Rīgā.

Paldies skolotājai Ievai Storķei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei.

Lai veicas olimpiādē!

Valsts angļu valodas olimpiāde

Sveicam 6.a klases skolnieku Jāni Bīronu ar izvirzīšanu uz angļu valodas valsts olimpiādi 4.-12.klasēm  2023.gada 14.decembrī Rīgā.

Paldies skolotājai Maijai Kesenfeldei par skolnieka sagatavošanu olimpiādei.

Lai veicas olimpiādē!<>


Jaunākās galerijas