Dundagas vidusskolas skolotāju vizīte Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā

11.jūnija rītā skolā ieradās viesi no Dundagas vidusskolas. Dundagas kolēģus sagaidīja direktores vietnieces Aiva Ķēniņa un Indra Bāliņa. Tikšanās turpinājās lasītavā, kur dalījāmies pieredzē par projekta “Kompetenču pieeja izglītībā” norisi skolā, vērojām skolas reklāmas klipu un iepazīstinājām ar skolas vēsturi.

Ligita Zāģere un Maija Kesenfelde pastāstīja par sākumskolas skolotāju kompetenču komandas darbu un skolotāju veidotajiem metodiskajiem materiāliem. Aiva Ķēniņa iepazīstināja ar savu pieredzi integrēto stundu veidošanā (mūzika + sports). Dace Vilkauša pastāstīja par pamatskolas skolotāju kompetenču komandas sasniegumiem un pārdomām. Informējām, ar kādām grūtībām saskārāmies projekta ieviešanas gaitā. Māra Grīsone viesus iepazīstināja ar vidusskolas skolotāju komandas pieredzi, kā iesaistīt skolēnus skolas salidojuma veidošanā. Dalījāmies pieredzē, kā vienā mācību stundā savienot vairākus mācību priekšmetus (bioloģija+ fizika, bioloģija + sports, angļu val.+ latviešu val.+informātika). Viesi uzdeva daudz jautājumu gan komandu pārstāvjiem, gan mācību jomu koordinatoriem par jauno mācību saturu un kompetenču ieviešanas gaitu.

Pēc darba lasītavā viesus iepazīstinājām ar skolu. Dundagas kolēģi apskatīja mājturības kabinetus, izrādīja lielu interesi par skolotāja Gata Frīdenberga gatavotajiem materiāliem, savukārt skolotājs labprāt dalījās savā pieredzē. Kolēģi apskatīja vizuālās mākslas kabinetu, sporta stadionu, sporta zāles, rotaļu istabu, mācību kabinetus un aktu zāli. Kabinetu saimnieki dalījās savā pieredzē un atbildēja uz viesu jautājumiem.

Vizītes nobeigumā nelielā ekskursijā pa Kandavas ievērojamākajām vietām kolēģus pavadīja skolotāja Aksilda Petrevica.<>


Jaunākās galerijas