Erasmus+ KA2 projekta “English Teaching With Innovative Web Tools “ noslēguma vizīte Turcijā

img_20180604_wa0015.jpgAizvadot 2017./18. mācību gadu, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā ir noslēdzies vēl viens Erasmus+ KA2 programmas projekts. Šī projekta mērķis bija iepazīstināt un apgūt jaunākās IT tehnoloģijas, vienlaicīgi padziļinot skolēnu angļu valodas prasmes, kā arī gūt ieskatu citu tautu kultūrā un tradīcijās.

Uz starptautisko noslēgumu vizīti, kas norisinājās jūnija pirmajās dienās Afyonkarahisarā, devās projekta koordinatore skolotāja Danuta Dude kopā ar angļu valodas skolotāju Maiju Kesenfeldi.

Projekta sanāksmes organizēja mūsu galvenie koordinatori - Dumlupinar Zinātņu un mākslas centra skolotāji. Sanāksmēs piedalījās visu 5 dalībvalstu - Turcijas, Rumānijas, Latvijas, Lietuvas un Itālijas – projektu koordinatori un skolotāji. Sanāksmju galvenais mērķis – veikt projekta divu darbības gadu laikā veikto aktivitāšu izvērtējumu, materiālu apkopojumu, kā arī nospraust galvenās vadlīnijas projekta gala atskaites rakstīšanai.

Vizītes laikā mums bija iespēja iepazīties ar Dumlupinar Zinātņu un mākslas centra darbību, tikties ar skolēniem, kā arī apmeklēt nodarbības. Interesantas bija gan mākslas nodarbības, gan robotikas nodarbības. Tikām iepazīstināti arī ar Turcijas valsts tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu, apmeklējot kultūrvēsturiskus objektus un muzejus.

Apmeklējām Afyonkarihasar Izglītības pārvaldi, kur tikāmies ar Izglītības pārvaldes vadītāju. Tikšanās laikā tika pārrunāta projekta norises gaita un sasniegtie rezultāti, kā arī norādīts uz starptautisko sakaru nozīmību izglītības procesu organizācijā, labās prakses nodošanu starp dalībvalstīm, un skolēnu un skolotāju motivācijas paaugstināšanu. Projekta norisē būtiska loma tika piešķirta demokrātijas principu ievērošanai starp visām projektā iesaistītajām dalībvalstīm.

Erasmus+ KA2 stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts “English Teaching With Innovative Web Tools  “ tika realizēts ar ES līdzfinansējuma atbalstu.

Projekta koordinatore Danuta Dude       <>


Jaunākās galerijas