Erasmus+ profesionālās pilnveides kursi Rumānijā

img_20190624_wa0118.jpgNo 3. līdz 12. jūnijam Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē notika profesionālās pilnveides kursi „Klase kā skatuve: drāmas izmantojums mācību procesā”( Classroom as a stage: using drama in education process”).Kursos piedalījās Vācijas, Beļģijas un Latvijas pārstāvji, arī es, Inguna Auziņa, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Kursus vadīja Sorina Monica Andrei.

Kursu galvenais saturs bija drāmas stratēģiju izmantojums mūsdienu mācību procesā. Apguvām šo tematu gan teorētiski, gan praktiski. 

Ārzemju skolās drāmas elementiem izglītībā tiek pievērsta liela uzmanība, jo šāds mācību process attīsta skolēnu sadarbības spējas, radošumu, iztēli, kritisko domāšanu, empātiju. Drāmas stratēģijas ļauj skolēniem pilnvērtīgāk iesaistīties mācību procesā, jo rada iespēju apgūstamo saturu uztvert ne tikai ar prātu, bet arī ar emocijām, iztēli, ķermeni, turklāt sadarbojoties ar citiem. Drāma mūsdienu skolā lietderīga arī tāpēc, ka zināmā mērā tā darbojas kā terapija, jo palīdz saskatīt un risināt ikdienas problēmas.

Kursos guvām informāciju par šāda mācību veida aizsākumu, metodes teorētiķiem Doroteju Heathati un Augustu Bolu, apguvām ļoti daudzveidīgas metodes gan teorētiski, gan praktiski. Guvu noderīgas metodes arī klases darba organizēšanai, grupu veidošanai, debatēšanai, argumentēšanas prasmju mācīšanai.

Kursu pēdējās dienās pasniedzēja īpašu vērību pievērsa drāmas iespējām valodas un literatūras stundās, ieguvu vērtīgas atziņas un metodiskos materiālus darbam.   Kursus apmeklēju, lai gūtu pieredzi par drāmas izmantojumu izglītības procesā, jo no 2020. gada tā tiks iekļauta arī Latvijas skolu mācību programmā. Tā kā iepriekš esmu apmeklējusi teātra sporta kursus Latvijā, daļa no metodēm man bija pazīstamas, tomēr ieraudzīju to iespējas citā rakursā, vairāk tieši mācību procesā.  Drāmas elementi stundā rada pozitīvu gaisotni , paaugstina skolēnu motivāciju, kā arī netradicionāli attīsta kritisko domāšanu.

Brīvajā laikā apskatījām Bukarestes ievērojamākās vietas, kā, piemēram, Brīvdabas muzeju, Katročeni pili, kas ir prezidenta rezidence, apskatījām Parlamenta pili, Triumfa arku, pabijām muzejos, baznīcās, iepazināmies ar savdabīgo pilsētas arhitektūru, bijām arī nelielā izbraukumā uz kalnu pilsētiņu Sinaju, kur apskatījām Rumānijas karaļu vasaras rezidenci krāšņo Pelešas pili un vērojām skaistas kalnu ainavas.

 Kursi aizritēja pozitīvā, draudzīgā gaisotnē. Lai gan mājās gribējās ļoti, tomēr žēl bija šķirties no sirsnīgajiem grupas biedriem, brīnišķīgās pasniedzējas un viesmīlīgās Bukarestes.

                                                 Inguna Auziņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja
<>


Jaunākās galerijas