Latvijas – Dānijas sadraudzības projekts “Camp 34” 20.-24.08.2018.

Nu jau sesto reizi Kandavas K.Mīlenbaha vidussskolas jauniešiem bija iespēja piedalīties Latvijas – Dānijas sadraudzības projektā “Camp 34”, kas aizsākās 2013.gadā, kad no Lejres komūnas ieradās vairāki skolotāji, lai paustu mums savu ideju par tās izveidi. Projektā ir iesaistītas astoņas Lejres komūnas skolas, kā arī Mērsraga vidusskola un mūsu - Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola. Projekta norises vietas katru gadu mainās. Vienu gadu  - Mērsragā, nākamo – Lejrē un tad – Kandavā. Protams, svarīgākais projektā ir bērniem dāvātā iespēja: pamanīt, saredzēt, sajust to, kas abu tautu kultūrās, tradīcijās ir atšķirīgs, kā arī to, kas līdzīgs vai pat vienāds. Liels pluss ir arī iespēja uzlabot angļu valodas zināšanas, jo bērni arī ikdienā projekta laikā sarunājās angļu valodā.

Šogad projekts norisinājās Mērsraga vidusskolā, un tas tika organizēts nometnes veidā ar nosaukumu „Tauriņu salidojums”. Projektu veiksmīgi īstenoja skolotāja Zane Alkšbirze ar savu komandu, kurā bija iesaistīti gan Mērsraga vidusskolas pedagogi, gan pašreizējie un bijušie vidusskolēni.

Projektā piedalījās 44 jaunieši: 26 dāņu skolēni, 9 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolēni un Mērsraga vidusskolas visa 7.klase kopā ar savu audzinātāju Sintiju Freimani Grīnbergu, kā arī 2 dāņu pedagogi – Peter Busk un Morten HØgsvig un 2 mūsu skolas skolotājas – Lāsma Mūrniece un Danuta Dude.

Nometnes dalībniekiem bija iespēja piedalīties gan mākslas nodarbībās apgleznojot taureņus, kas tagad skaisti rotās Mērsraga vidusskolas teritoriju un gatavojot sapņu ķērājus, gan apgūt latviešu dančus. Jaunieši devās kopīgā ekskursijā uz Ventspili, piedalījās futbola turnīrā un orientēšanās sacensībās, kā arī devās piknikā pie Engures ezera, ko bija sarīkojuši Mērsraga vidusskolas 7.klases skolēnu vecāki. Netika laistas garām arī izdevības pastaigām gar jūras krastu un peldei jūrā.

Nometnes pēdējā dienā jauniešiem bija grūti atvadīties ne tikai no jaukajiem dāņu draugiem, bet arī no jauniegūtajiem draugiem no Mērsraga. Protams, draudzība turpināsies, un nākamgad latviešu skolēni dosies ciemos uz Dāniju. 

Uzskatu, ka jaunieši ir ieguvēji, piedaloties šādās nometnēs. Viņi kļūst daudz atvērtāki, pozitīvāki, ar plašāku redzējums uz lietām, kā arī pārliecinātāki ne tikai par savām angļu valodas, bet arī sadarbības prasmēm.  

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola pateicas Kandavas novada domei par sniegto atbalstu šīs sadarbības veicināšanā starp Latvijas un Dānijas skolu skolēniem!

Projekta koordinatore Danuta Dude<>


Jaunākās galerijas