Šī gada absolventu CE rezultāti 20.08.2019

Pavisam nedaudz atlicis līdz jaunā mācību gada sākumam. Kāds tas būs, laiks rādīs. Toties iepriekšējais mācību gads ir bijis ražīgs. Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolu beidza 16 absolventi. Viņi visi  turpina iegūt izglītību, pārsvarā savām  studijām izvēloties Rīgas Stradiņa universitāti.  Arī CE (centralizēto eksāmenu) rezultāti aizvadītajā mācību gadā ir bijuši labi, un skola patiesi lepojas ar saviem absolventiem. 

 

CE matemātika*

CE 

latv.val.*

CE

angļu val.*       

CE

krievu val.*       

CE

ķīmija

CE bioloģija

Kandavas

K.Mīlenbaha vidusskola

45.0%

(15 skolēni)

61.79%

(16 skolēni)

62.67%

(16 skolēni)

66.0%

(1 skolēns)

42.67%

(1 skolēns)       

50.67%

(6 skolēni)      

Valstī

32.68%

49.86%

62.56%

74.42%

62.97%

57.20%

* valsts noteiktie obligātie eksāmeni<>


Jaunākās galerijas