Skolas zinātniski pētniecisko darbu konference

zpd1.jpg Nu jau pierasts, ka ik gadu janvārī 11. klasei ir jāpiedalās savu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanā skolas konferencē.

Šis mācību gads, kaut nedaudz neparastāks, nebija izņēmums. 14. janvārī notika tiešsaistes konference, kurā tika aizstāvēti 13 darbi.  Tēmas skolēni bija izvēlējušies visdažādākās. Piemēram, tika pētīta mēness ietekme uz cilvēkiem, iemīļotākā krāsa starp  mūsu skolas skolēniem,  mobings skolā, jauniešu uzvedība policijas klātbūtnē. Skolniece Eva Rence bija izpētījusi ģenētisko pazīmju izpausmi savā ciltskokā. Ļoti emocionāls bija puišu pētītais leģendārās sporta skolotājas Gaidas Ģigules dzīvesstāsts.

Liels paldies skolēniem un darbu vadītājiem par ieguldīto darbu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Lai iegūtās zināšanas un prasmes noder turpmākajā darbā!  Paldies ikvienam, kurš atrada laiku pieslēgties konferencei, klausīties skolēnu prezentācijās un izvērtēt viņu darbu.<>


Jaunākās galerijas