Darbinieki

Skolas darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiki

Direktore Daiga Puga (mob.29418631) - Pirmdienās 8.00-16.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece mācību  darbā Danuta Dude - darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece mācību darbā Dace Vilkauša -  darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece informātikas jomā Indra Bāliņa -  darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece audzināšanas darbā Ginta Immermane -  darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Lietvedība - darba dienās 8.00 - 16.00.
Psiholoģe Dace Spade (mob.29448205) - Pirmdienās - 12.30 - 19.00, ceturtdienās - 8.10 - 17.00 vizīti iepriekš saskaņojot.
Sociālā pedagoģe Elīza Vītola (mob.22178655) - Pirmdienās 8.00 - 15.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Medmāsa Irēna Logina - Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās - 8/00 - 16.00.
Zobārste Ivonna Studena - Pirmdienās - 8.00 - 15.00, piektdienās - 8.00 - 12.00.
Zobu higiēniste - Ceturtdienās

Atbalsta komanda

Skolēnu atbalsta komandā darbojas:
Daiga Puga - skolas direktore;
Elīza Vītola - sociālais pedagogs;
Dace Spade - skolas psiholoģe;
Judīte Rudzīte - logopēde; speciālais pedagogs
Danuta Dude un Dace Vilkauša - direktores vietnieces mācību darbā;
Irēna Logina - skolas medmāsa

Skolas skolotāji

Latviešu valodas un literatūras skolotāji:
Inguna Auziņa;
Kristīne Čākure;
Baiba Leitarte;
Ilze Plezere

Dabaszinību skolotāji:
Indra Bāliņa - matemātika un datorika;
Ināra Batņa -  ķīmija un bioloģija;
Danuta Eva Bite - dabaszinības un bioloģija;
Ginta Bogdanova - datorika;
Māra Grīsone -  matemātika;
Inita Freidenfelde - matemātika;
Ineta Krūmiņa - ģeogrāfija;
Dina Melne - ķīmija;
Lāsma Mūrniece - matemātika;
Elīza Vītola - datorika;
Gatis Frīdenbergs - fizika, inženierzinības

Cilvēks un sabiedrības skolotāji:
Ieva Rožkalne - Latvijas un pasaules vēsture, filozofija, sociālās zinībasII;
Dace Vilkauša - sociālas zinības, uzņēmējdarbības pamati

Mākslas un sporta skolotāji:
Egita Grundmane - sports un veselība;
Gatis Frīdenbergs - dizains un tehnoloģijas;
Linda Ekere - vizuālā māksla;
Aiva Ķēniņa - sports un veselība;
Iveta Grunte - teātra māksla;
Ivita Leja - mūzika;
Antra Petkeviča - dizains un tehnoloģijas un vizuālā māksla;
Dace Perera - mūzika

Svešvalodu skolotāji:
Danuta Dude - angļu valoda;
Zigita Kārkliņa - vācu valoda;
Maija Kesenfelde - angļu valoda;
Aivars Treidis - angļu valoda;
Agita Riekstiņa - angļu valoda;
Ilze Plezere - krievu valoda;
Ginta Immermane - krievu valoda

Sākumskolas skolotāji:
Ginta Bogdanova;
Elita Brahmane;
Sanita Celma;
Sana Gūtšmite;
Ivita Goldberga-Skrebele;
Anda Leizandere;
Ligita Zāģere;
Zanda Zeltzaķe;
Mudīte Zvaigzne

Klašu audzinātāji:
Mudīte Zvaigzne (1.a kl.); Ginta Bogdanova (1.b kl.);
Ligita Zāģere (2.a kl.); Zanda Zeltzaķe (2.b kl.)
Sana Gūtšmite (3.a kl.); Sanita Celma (3.b kl.);
Ivita Goldberga-Skrebele (4.a kl.); Elita Brahmane (4.b kl.);
Egita Grundmane (5.a kl.); Aiva Ķēniņa (5.b kl.)
Danuta Eva Bite (6.a kl.); Ivita Leja (6.b kl.);
Ineta Krūmiņa (7.a kl.); Inita Freidenfelde (7.b kl.);
Ilze Plezere (8.a kl.); Antra Petkeviča (8.b kl.);
Baiba Leitarte (9.a kl.); Danuta Dude (9.b kl.);
Kristīne Čākure (10. kl.); 
Elīza  Vītola (11.kl.);
Lāsma Mūrniece (12. kl.)<>


Jaunākās galerijas