Skolas darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiki

Direktore Daiga Puga (mob.29418631) - Pirmdienās 8.00-16.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece mācību  darbā Ligita Zāģere - Otrdienās 7.30-8.30 un 12.00 - 14.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece mācību darbā Dace Vilkauša - Otrdienās 14.00- 16.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece ārpusklases darbā Aiva Ķēniņa - Trešdienās 12.00 - 16.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece informātikas jomā Indra Bāliņa - Piektdienās 11.00 - 14.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Lietvedība - darba dienās 8.00 - 16.00.
Psiholoģe Dace Spade (mob.29448205) - Pirmdienās - 12.30 - 19.00, ceturtdienās - 8.10 - 17.00 vizīti iepriekš saskaņojot.
Sociālā pedagoģe Elīza Vītola (mob.22178655) - Pirmdienās 8.00 - 15.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Medmāsa Magdalina Taube-Taubere - Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās - 8/00 - 16.00, piektdienās - 8.00 - 15.00.
Zobārste Ivonna Studena - Pirmdienās - 8.00 - 15.00, piektdienās - 8.00 - 12.00.
Zobu higiēniste - Trešdienās

printēt

Atbalsta komanda

Skolēnu atbalsta komandā darbojas:
Daiga Puga - skolas direktore;
Elīza Vītola - sociālais pedagogs;
Dace Spade - skolas psiholoģe;
Judīte Rudzīte - logopēde; speciālais pedagogs
Ligita Zāģere un Dace Vilkauša - direktores vietnieces mācību darbā;
Aiva Ķēniņa - direktores vietniece ārpusstundu darbā;
Magdalina Taube-Taubere - skolas medmāsa

printēt

Skolas skolotāji

Latviešu valodas un literatūras skolotāji:
Inguna Auziņa;
Kristīne Čākure;
Baiba Leitarte;
Ilze Plezere

Dabaszinību skolotāji:
Indra Bāliņa - matemātika, informātika;
Ināra Batņa - dabaszinības, veselības mācība, ķīmija un bioloģija;
Ginta Bogdanova - informātika;
Māra Grīsone - matemātika;
Ineta Krūmiņa - ģeogrāfija;
Dina Putniece - ķīmija;
Lāsma Mūrniece - matemātika;
Elīza Vītola - informātika;
Didzis Zeibots - fizika un ekonomika

Cilvēks un sabiedrības skolotāji:
Ieva Rožkalne - Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija;
Dace Vilkauša - sociālas zinības, politika un tiesības un ētika

Mākslas un sporta skolotāji:
Andris Bambis - sports;
Egita Grundmane - sports;
Gatis Frīdenbergs - mājturība un tehnoloģijas;
Dace Kalmane - vizuālā māksla;
Aiva Ķēniņa - sports;
Ivita Leja - mūzika;
Antra Petkeviča - mājturība un tehnoloģijas un tehniskā grafika;
Daiga Puga - sports;
Lauris Valtmanis - sports;
Andra Vilkauša - mūzika

Svešvalodu skolotāji:
Danuta Dude - angļu valoda;
Zigita Kārkliņa - vācu valoda;
Maija Kesenfelde - angļu valoda;
Inese Ozola-Zaļā - angļu valoda;
Ilze Plezere - krievu valoda;
Ginta Immermane - krievu valoda

Sākumskolas skolotāji:
Ginta Bogdanova;
Elita Brahmane;
Sanita Celma;
Ivita Goldberga-Skrebele;
Sandra Freimane;
Dzintra Mellakaula;
Anda Leizandere;
Aina Novicka;
Ligita Zāģere;
Mudīte Zvaigzne

Klašu audzinātāji:
Ivita Goldberga-Skrebele (1.a kl.); Elita Brahmane (1.b kl.);
Mudīte Zvaigzne (2.a kl.); Ginta Bogdanova (2.b kl.);
Ligita Zāģere (3.kl.)
Anda Leizandere (4.a kl.); Aina Novicka (4.b kl.);
Ilze Plezere (5.a kl.); Antra Petkeviča (5.b kl.);
Maija Kesenfelde (6.a kl.); Egita Grundmane (6.b kl.);
Aiva Ķēniņa (7.a kl.); Kristīne Čākure (7.b kl.); Māra Grīsone (7.c kl.);
Elīza  Vītola (8.kl.);
Lāsma Mūrniece (9.a kl.); Dace Vilkauša (9.b kl.);
Inese Ozola-Zaļā (10.kl.);
Ivita Leja (11.kl.);
Lauris Valtmanis (12.kl.)


printēt


<>


Jaunākās galerijas