Darbinieki

Skolas darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiki

Direktore Daiga Puga (mob.29418631) - Pirmdienās 8.00-16.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece mācību  darbā Danuta Dude - darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece mācību darbā Dace Vilkauša -  darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece informātikas jomā Indra Bāliņa -  pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Lietvedība - darba dienās 8.00 - 16.00.
Psiholoģe Dace Spade (mob.29448205) - Pirmdienās - 12.30 - 19.00, ceturtdienās - 8.10 - 17.00 vizīti iepriekš saskaņojot.
Sociālā pedagoģe Elīza Vītola (mob.22178655) - Pirmdienās 8.00 - 15.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Medmāsa Magdalina Taube-Taubere - Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās - 8/00 - 16.00, piektdienās - 8.00 - 15.00.
Zobārste Ivonna Studena - Pirmdienās - 8.00 - 15.00, piektdienās - 8.00 - 12.00.
Zobu higiēniste - Trešdienās

Atbalsta komanda

Skolēnu atbalsta komandā darbojas:
Daiga Puga - skolas direktore;
Elīza Vītola - sociālais pedagogs;
Dace Spade - skolas psiholoģe;
Judīte Rudzīte - logopēde; speciālais pedagogs
Danuta Dude un Dace Vilkauša - direktores vietnieces mācību darbā;
Magdalina Taube-Taubere - skolas medmāsa

Skolas skolotāji

Latviešu valodas un literatūras skolotāji:
Inguna Auziņa;
Kristīne Čākure;
Baiba Leitarte;
Ilze Plezere

Dabaszinību skolotāji:
Indra Bāliņa - matemātika, informātika;
Ināra Batņa - dabaszinības, veselības mācība, ķīmija un bioloģija;
Danuta Eva Bite - bioloģija;
Ginta Bogdanova - informātika;
Māra Grīsone -  matemātika;
Inita Freidenfelde - matemātika;
Ineta Krūmiņa - ģeogrāfija;
Dina Melne - ķīmija;
Lāsma Mūrniece - matemātika;
Elīza Vītola - informātika;
Didzis Zeibots - fizika un ekonomika;
Gatis Frīdenbergs - fizika

Cilvēks un sabiedrības skolotāji:
Ieva Rožkalne - Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija;
Dace Vilkauša - sociālas zinības, politika un tiesības un ētika

Mākslas un sporta skolotāji:
Egita Grundmane - sports;
Gatis Frīdenbergs - mājturība un tehnoloģijas;
Zane Zauere - vizuālā māksla;
Aiva Ķēniņa - sports;
Ivita Leja - mūzika;
Antra Petkeviča - mājturība un tehnoloģijas un tehniskā grafika;
Daiga Puga - sports;
Lauris Valtmanis - sports;
Andra Vilkauša - mūzika

Svešvalodu skolotāji:
Danuta Dude - angļu valoda;
Zigita Kārkliņa - vācu valoda;
Maija Kesenfelde - angļu valoda;
Inese Ozola-Zaļā - angļu valoda;
Inga Pētersone - angļu valoda;
Ilze Plezere - krievu valoda;
Ginta Immermane - krievu valoda

Sākumskolas skolotāji:
Ginta Bogdanova;
Elita Brahmane;
Sanita Celma;
Sana Gūtšmite;
Ivita Goldberga-Skrebele;
Dzintra Mellakaula;
Anda Leizandere;
Ligita Zāģere;
Zanda Zeltzaķe;
Mudīte Zvaigzne

Klašu audzinātāji:
Ligita Zāģere (1.a kl.); Zanda Zeltzaķe (1.b kl.)
Sana Gūtšmite (2.a kl.); Sanita Celma (2.b kl.);
Ivita Goldberga-Skrebele (3.a kl.); Elita Brahmane (3.b kl.);
Mudīte Zvaigzne (4.a kl.); Ginta Bogdanova (4.b kl.);
Zane Zauere (5.a kl.); Ivita Leja (5.b kl.);
Ineta Krūmiņa (6.a kl.); Inita Freidenfelde (6.b kl.);
Ilze Plezere (7.a kl.); Antra Petkeviča (7.b kl.);
Maija Kesenfelde (8.a kl.); Danuta Dude (8.b kl.);
Aiva Ķēniņa (9.a kl.); Kristīne Čākure (9.b kl.); Māra Grīsone (9.c kl.);
Elīza  Vītola (10.kl.);
Lāsma Mūrniece (11. kl.);
Inese Ozola-Zaļā (12.kl.)


<>


Jaunākās galerijas