Atbalsta komanda

Skolēnu atbalsta komandā darbojas:
Daiga Puga - skolas direktore;
Elīza Vītola - sociālais pedagogs;
Dace Spade - skolas psiholoģe;
Judīte Rudzīte - logopēde; speciālais pedagogs
Danuta Dude un Dace Vilkauša - direktores vietnieces mācību darbā;
Magdalina Taube-Taubere - skolas medmāsa<>


Jaunākās galerijas