Skolas darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiki

Direktore Daiga Puga (mob.29418631) - Pirmdienās 8.00-16.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece mācību  darbā Danuta Dude - darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece mācību darbā Dace Vilkauša -  darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Direktores vietniece informātikas jomā Indra Bāliņa -  pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Lietvedība - darba dienās 8.00 - 16.00.
Psiholoģe Dace Spade (mob.29448205) - Pirmdienās - 12.30 - 19.00, ceturtdienās - 8.10 - 17.00 vizīti iepriekš saskaņojot.
Sociālā pedagoģe Elīza Vītola (mob.22178655) - Pirmdienās 8.00 - 15.00, pārējās darba dienās - darba laikā iepriekš saskaņojot laiku.
Medmāsa Magdalina Taube-Taubere - Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās - 8/00 - 16.00, piektdienās - 8.00 - 15.00.
Zobārste Ivonna Studena - Pirmdienās - 8.00 - 15.00, piektdienās - 8.00 - 12.00.
Zobu higiēniste - Trešdienās<>


Jaunākās galerijas