Skolas salidojums 2023

29.04.2023 kur : Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

r31vsk-48a.jpg29. aprīļa saulainā pēcpusdienā skolas salidojums aizsākās ar atmiņu brīdi vecajā skolā, tagadējā Kandavas jauniešu iniciatīvu centra “Nagla” telpās, kur par vecās skolas absolventu ērtībām rūpējās centra vadītāja Laura Bičkovska, bet par svinīgo daļu - šīs skolas bijušās skolnieces Aksilda Petrevica un Dagnija Gudriķe.

Pasākums iesākās ar muzikālu priekšnesumu, ko  bija sagatavojušas divas 5.a klases skolnieces skolotājas Daces Pereras vadībā. Neliela tagadējās direktores uzruna, un tad  atskats  skolas vēsturē. To palaikam papildināja Dagnijas Gudriķes dzejas rindas par Kandavu. Viņa arī pasākuma beigās uzdāvināja skolai savas 4 dzejas grāmatas. Skolotājas Ilze Plezere, Ginta Immermane un Zigita Kārkliņa bija izveidojušas vecās skolas absolventu izlaidumu fotoizstādi, kas radīja īpašu gaisotni, jo pēdējais izlaidums vecajā skolā bija pirms 45 gadiem.

No Aksildas stāstījuma uzzinām, ka 1930. gada 11.oktobrī tika ielikts pamatakmens vecajai skolai. Projekta sākotnējās izmaksas plānotas 150 000 latu apmērā, bet izmaksāja 120 000 latu, ietaupījums radās tāpēc, ka vietējie iedzīvotāji aktīvi iesaistījās skolas tapšanā.
       1936. gada 6.septembrī skola tiek iesvētīta, tajā mācības uzsāk 352 skolēni un strādā 9 skolotāji. Tolaik tā bija moderna sešklasīgā pamatskola.  Skolai nolemts piešķirt valodnieka Kārļa Mīlenbaha vārdu. Skolas iesvētīšanas svinību pasākumā piedalījies valodnieka dēls, Rīgas pilsētas valdes sekretārs, arī Kārlis. Speciālu apsveikumu atsūtījis  Kārlis Ulmanis. Pie skolas tiek iekārtots gan dārzs, gan sporta laukums. 1938.gadā 13.septembrī IZM apstiprina Kandavas pamatskolas karogu (tas pašlaik atrodas Kandavas pilsētas muzejā). 1939.gada maijā skola karogu saņem, bet, sākoties kara laikam, pamatskolas direktors karogu noslēpj un tas atklātībā nonāk tikai deviņdesmito gadu beigās.  
Aksilda stāstīja vēl daudz ko citu, tika pieminēti bijušo skolotāju teicieni. Piemēram: “Ieslēdziet tekstilbremzes!”  “Zvēri, ka tu savā dzīvē neko ar matemātiku nedarīsi!” u.c. 
      Īpaši tika pieminēta skolotāja Lilija Vilcāne, viņas iniciatīva astoņdesmito gadu beigās  savākt vienkopus skolotāja Georga Veinberga gleznas (klases savulaik pirka šīs gleznas, ziedoja skolai, tagad tās atrodas pilsētas muzejā). Skolotājai Lilijai Vilcānei jāpateicas arī par 2013.gadā izveidoto piemiņas plāksni, kas  tapa par ziedojumiem.
           Vakarā absolventi jau kuplākā skaitā  tikās tagadējā skolas ēkā Skolas ielā 10. Pasākumu uzticēts vadīt absolventiem Elzai Lepsei un Gintam Leimanim. Svētku koncertā uzstājās gan tagadējie skolēni, gan nesenāku gadu absolventi. 
        Un tad laiks neformālām sarunām,  atkalsatikšanās priekam un atmiņu pavedieniem, balles dejām un  kopīgiem foto. 
        Paldies visiem 387 salidojuma dalībniekiem, kas atrada iespēju un laiku, lai ierastos. Paldies visiem, kas iesaistījās salidojuma sagatavošanas darbos!
          Uz satikšanos pēc 5 gadiem!

     Paldies par fotografēšanu Vilnim Pļaviņam.

printēt


<>


Jaunākās galerijas