Dalāmies pieredzē jeb iesildīšanās jaunajam mācību gadam Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā

24.08.2021 - 25.08.2021 kur : Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

img_20210825_wa0001.jpgKad sauso, tveicīgo vasaru pasteidzies nomainīt rudens drēgnais pieskāriens, arī skolotājiem beidzies atvaļinājumu laiks. Lai iesildītos, smeltos idejas  jaunajam darba cēlienam, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā 24.un 25 augustā tika rīkotas skolotāju metodiskā dienas.

Pirmajā dienā pieredzē dalījās 3 kolēģi. Divi no viņiem šovasar pabeiguši mācības kādā no augtākās izglītības iestādēm. Elīza Vītola, kam šis ir  jau otrais maģistra diploms, pastāstīja kolēģiem, ko viņa divu gadu garumā darījusi, lai aizstāvētu maģistra darbu “Sociālā dienesta un izglītības iestādes sadarbība darbam ar sociālā riska ģimenēm Kandavas novadā”. Savukārt Gatis Frīdenbergs kolēģus iepazīstināja ar sava bakalaura darba ”Jaunā mācību satura izstrāde un aprobācija kompetencēs balstītās attālinātās mācībās pamatskolas klasēs”  rezultātiem.

Angļu valodas skolotāja Inese Ozola-Zaļā šovasar ar kolēģiem pieredzē dalījās jau otro reizi un neskopojās ar padomiem, ko ieguvusi pavasarī, mācoties  ASV, un  kas var noderēt jebkura skolotāja darbā.

erasmus_logo.jpgPateicoties ERASMUS+ programmai un mūsu koordinatorei Danutai Dudei, 7 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas pedagogi šovasar izmantoja  brīnišķīgo iespēju ceļot un ceļojumā mācīties jeb profesionāli sevi pilnveidot. Tāpēc 25.augustā skolas aktu zālē projekta dalībnieces dalījās ar citiem skolas skolotājiem par vasarā kursos redzēto, dzirdēto, apgūto, piedzīvoto.

 Danuta Dude sākumā pastāstīja par projektiem, kas jau ir realizēti un kas vēl ir plānoti. Pēc tam dalījās pieredzē par Erasmus+ kursiem, ko apmeklēja šī gada jūnijā  Maltā - “Skolēnu motivēšana caur mākslu un kultūru”. Kursos tika aplūkoti dažādu laiku un stilu mākslas darbi, un apgūta prasme tos analizēt. Tāpat skolotāja praktizējās CLIL mācību stundu veidošanā un vadīšanā, apguva metodes, kas padziļina skolēnu kritiskās domāšanas prasmes, veicina viņu radošumu, un paaugstina skolēnu mācību motivāciju.

Uzdodot klātesošajiem dažādus praktiskus uzdevumus,  skolotāja Lāsma Mūrniece dalījās ar daļu no tā, ko iemācījusies Erasmus+ Barselonā notikušajos kursos   “Komandas veidošana skolā: rotaļas un spēles pedagogu komandas veidošanai”. Jāpiebilst, ka izveidotās skolotāju komandas ar interesi iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, labi prata sadarboties un veiksmīgi noteiktajā laikā izpildīja visus uzdevumus.

Iekārdināt doties uz Kipru fantastiski izdevās skolotājai Ievai Rožkalnei, kas jūlijā apmeklēja Erasmus+ kursus Mācīšanās ārpus klases telpām”. Ko tad nozīmē mācīties ārpus klases? Tas nozīmē, ka vērīgām acīm jālūkojas pasaulē. Pirmkārt, skolēni ir jāieinteresē, “jāuzķer uz āķa” ar pētāmo problēmu, otrkārt, jāsagatavo darba lapas konkrēta uzdevuma veikšanai, treškārt, jāintegrē iegūtās zināšanas jau esošajās un jāiegūst atgriezeniskā saite. Šādi var pētīt  jebko - satiksmi, cilvēkus, valodas, tirdzniecību, dzīvniekus, augus u.c. Visu, ko varat iedomāties. To var darīt valodnieki, matemātiķi, vēsturnieki, sociālo un citu zinību skolotāji. Galvenais, ka tas padara interesantāku un daudzveidīgāku mācīšanās procesu.

Angļu valodas skolotāja Maija Kesenfelde vasarā bija Sicīlijā, lai pilnveidotu sevi kursos “Publiskā runa un prezentēšanas prasmes”, ko organizēja Erasmus Learning Academy. Gūstot ne tikai izpratni par tādiem tematiem kā komunikatīvās prasmes, komunikācijas veidi (agresīvs, pasīvs, atbalstošs), līderības veidi, neverbālā komunikācija (ķermeņa valoda, balss, intonācija), publiskās runas struktūra un pamatelementi, publikas uzrunāšana un uzmanības noturēšana, empātija un pat izzinājām kā konflikts var būt kā iespēja, bet arī īpaši novērtējot savstarpējās pieredzes apmaiņu starp kursu dalībniekiem, kuri bija ļoti atvērti, ieinteresēti un lieliskas personības.

Latviešu valodas skolotāja Kristīne Čākure Lisabonā Erasmus+ kursos “Digitālo stāstu veidošana klasē” nostiprinājusi pārliecību par šādu stāstu nepieciešamību mācību procesā. Lai izveidotu iedarbīgu stāstu par konkrētu tēmu, ļoti svarīga ir gan stāstīšanas māksla, gan digitālo rīku izmantošana. Kursi bija ļoti noderīgi gan metodoloģijas un digitālo rīku apguves ziņā, gan arī svešvalodas prasmju uzlabošanai un citu valstu kultūras un cilvēku iepazīšanai.

Apmeklējot Islandi, bioloģijas skolotāja Ināra Batņa sevi pilnveidoja Erasmus+ kursos “Vides un āra izglītība”. Kursu programma bija balstīta uz to, ka  dienas lielākajā daļā bija iespējams iepazīt   Islandes brīnumainās dabas objektus, bet  vakaros  tiešsaistes  nodarbībās tika runāts par ekoloģiskās izglītības pamatprincipiem, apgūtas  ietekmīgas mācību metodes,  skolēnu motivēšanas paņēmieni  un darbošanās nepieciešamība  vides jautājumu risināšanā.

Itālijas pilsētā Florencē Erasmus + kursos “Konfliktu vadība, emocionālā inteliģence un iebiedēšanas novēršana”  mācīties, kā radīt labvēlīgu klases vidi, izprast dažādu skolēnu grupu socializēšanās dinamiku un tās ietekmi uz klasi devās sākumskolas skolotāja Sanita Celma. Nodarbību laikā tika pilnveidotas zināšanas par emocionālās un sociālās inteliģences prasmēm, kā tās uzlabot un pilnveidot sevī un citos.  Tika analizētas dažādas situācijas, kā arī modelēti risinājumu varianti agresijas un iebiedēšanas mazināšanai skolēnu vidū.

Neviens no Erasmus+ projekta skolotājiem nenožēloja vasarā kursos pavadīto laiku, jo tā patiešām bija fantastika pieredze, iespēja doties ārzemju ceļojumā, iepazīt citu tautu kultūru un izglītības sistēmas, komunicēt ar kolēģiem no citām valstīm  un vienlaikus iespēja sevi profesionāli pilnveidot.

Vairāk informācijas un prezentācijas par katru no Erasmus+ kursiem meklējiet Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas mājaslapas sadaļā “Projekti”!

 

 

 

printēt


<>


Jaunākās galerijas