Mēs lepojamies

29.05.2015

img_5240.jpgMēs 29.maijā svinīgā pasākumā aktu zālē tika godināti tie skolēni, kuri sasnieguši augstus rezultātus sportā, dažādos konkursos, pētnieciskajā darbā, olimpiādēs, skatēs un mācījušies vairāk kā labi arī ikdienā. Otro gadu skolas vēsturē tika pasniegtas zelta (skolēna vidējās sekmes 8.5 un vairāk balles) un sudraba (8,0 – 8,49 balles) zīles. No 4. līdz 11.kl. pavisam šopavasar tika pasniegts 21 sudraba un 30 zelta zīles.

Sudraba godalga Elgaram Ezerkalnam (4.a), Adrianai Rullei (4.a), Evai Miķelsonei (4.a), Felicitai Fursai (4.b), Laurai Pelītei (4.b), Artūram Tropiņam (4.b), Markusam Krauzem (4.b), Artūram Jekovičam (5.b), Katrīnei Kadiķei (6.a), Markusam Kristam Ķilpam (6.a), Ievai Annijai Stepiņai (6.a), Esterei Karolei (6.a), Kārlim Šenbergam (6.a), Kristeram Šnikvaldam (6.a), Elzai Sondrai Gumskai (6.b), Elizabetei Betijai Baltgalvei (6.b), Ancei Krautmanei (7.kl.), Baibai Bitei (8.a), Norai Jurjakai (8.b), Danutai Evai Bitei (11.kl.), Lindai Matiļevičai (11.kl.)
Zelta godalga Annai Priedītei (4.b), Dinai Kalnietei (4.b), Martai Bružai (4.b), Madarai Bērziņai (4.b), Renātei Dižbitei (4.b), Jūlijai Sasnikai (4.b), Ancei Bīronei (4.b), Loretai Čabovskai (5.a), Nilam Baumanim (5. b), Evai Rencei (5.b), Robertam Petrovičam (6.a), Elzai Lepsei (6.a), Rūtai Liepai (6.a), Antrai Adienei (6.a), Mārtiņam Matīsam Labrencim (6.a), Annai Dūniņai (6.a), Elīnai Ķēniņai (6.a), Amandai Rudzītei (6.a), Evelīnai Mileikai (6.b), Katrīnai Kārņupai (7.kl.), Kristai Dankerei (7.kl.), Ancei Eimanei (7.kl.), Martai Kreicbergai (8.a), Agnesei Agapovai (8.a), Sindijai Evijai Stepiņai (8.a), Līvai Riekstiņai (8.b), Martai Šteinbergai (8.b), Asnatei Petrovičai (8.b), Līvai Laumai Truhņēvičai (10.kl.), Rūdolfam Kunkulbergam (11.kl.)
Pasākumā sākumskolas skolēniem uzstājās dziedātāji un dejotāji no skolas interešu pulciņiem, bet 7.-11.klases skolēniem muzicēja ansamblis „Kaprīze” (vadītāja Eva Šepetovska) un instrumentālā kapela (vadītāja Dzintra Linde).

printēt


<>


Jaunākās galerijas