Pēdējā mācību diena

31.05.2017 kur : Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

img_5934.jpg31.maijā – šī mācību gada pēdējā dienā – skolā tika ievākta jaunā zīļu raža. Skolēni pulcējās aktu zālē, lai kopīgi svinīgā pasākumā suminātu tos, kam izdevies sasniegt labus, teicamus un izcilus rezultātus gan mācību darbā, gan sportā, gan piedaloties dažādos konkursos un projektos. Pavisam šogad tika pasniegtas 48 zelta vai sudraba zīles, tiem skolēniem, kuriem vidējā atzīme ir 8.0 un augstāk. Bet nozīmītes par labām sekmēm saņēma tie skolēni, kuriem liecībā nebija zemāku vērtējumu par “7”. Visvairāk apbalvojamo, kā jau ierasts, bija sākumskolas klasēs: 1.-2.kl.grupā – 29 skolēni, 3.-4.kl. grupā 36 skolēni, 5.-6.kl. grupā – 14 skolēni. Pamatskolas posmā jeb  7.-8.kl. grupā pateicības par sasniegumiem mācību darbā saņēma 13 skolēni, bet 10.-11.kl. grupā - 6 skolēni.

Pasākuma dalībniekus ar savu dziedāšanu iepriecināja skolas vokālie ansambļi “Dzirkstelīte” un “Kaprīze” (vad. E.Šepetovska), kā arī 1.klašu koris (vad.I.leja) un konkursa “Puķuzirnis” šī gada uzvarētāji. Bet kustību priekam ļāvās moderno deju dejotāji skolotāja A.Aļošina vadībā.

Visa gada laikā skolēni krāja žetonus par dažādiem labajiem darbiem un sasniegumiem, tā cīnoties par iespēju saņemt naudas balvu klases ekskursijai. 1. - 3.klašu grupā balvu saņēma 2.b klase (audzinātāja E.Brahmane), 4.-6.klašu grupā – 4.c klase (audzinātāja S.Freimane-Fjodorova), 7.-9.kl. grupā – 8.a klase (audzinātājs G.Frīdenbergs), bet 10.-12.kl. grupā – 11.klase (audz. I.Leja).

Vēl mazliet pārdomu brīdis par to, kas bijis vai varēja būt, un tad ar prieku, ka viss beidzies,  brīvlaikā iekšā. Lai saulaina un piedzīvojumiem bagāta vasara!

printēt
1.klašu koris Nu jau pārcelti 8.b klasē.


<>


Jaunākās galerijas