Projektu nedēļa 2013

13.02.2013 - 15.02.2013

pn7.jpgŠogad projektu nedēļa ilga trīs dienas, atšķirībā no pagājušā gada klases visus uzdevumus un pārbaudījumus veica kopā, nevis pa vienam. Katra diena bija sadalīta divās daļās ar vienu garo starpbrīdi pa vidu. Projektu nedēļā katrai klasei nodarbes bija atšķirīgas.

Pirmās klases skolēniem šī nedēļa bija brīva, divpadsmitajai klasei notika stundas, un viņi gatavojās eksāmeniem. Desmitie un vienpadsmitie rakstīja savus zinātniski pētnieciskos darbus, un 11.klase par paveikto stāstīja skolas konferencē. 2.-4. klases skolēni izvērtēja izlasītās Bērnu žūrijas grāmatiņas, zīmēja ilustrācijas dzejoļiem, viņiem bija arī tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi.
Viena diena bija veltīta veselīgam dzīvesveidam, tad 2.-9. klases skolēni piedalījās Jautrības stafetēs, meklēja atbildes uz konkursa jautājumiem un veidoja plakātus par veselīgu dzīvesveidu.

Jautrības stafetēs rezultāti bija šādi: otro klašu grupā uzvarēja 2.a klase, trešo klašu sacensībās uzvarēja 3.b klase, ceturto klašu grupā uzvaru ieguva 4.a klase, 5.-6.klašu grupā veiklākā bija 6.a klases komanda, bet 8.-9.klašu grupā uzvarēja 8.a klase.

Pārējās dienās 6.b klases skolēni gatavoja iepazīšanās plakātus „My Hobbies” sūtīšanai uz Dāniju, ar testiem un dažādām spēlēm labāk iepazina gan sevi, gan savus klasesbiedrus. 6.a viesojās skolas muzejā, arhīvā un jauniešu centrā „Nagla”, pētīja savu vecāku skolas gaitas un gatavoja scenāriju klases vakaram. 7.b un abu astoto klašu skolēni pabija Kandavas novada domē un Izglītības pārvaldē, jauniešu centrā „Nagla”, skatījās mācību filmas par jauniešu savstarpējām attiecībām un tikās ar robežsardzes pārstāvi Didzi Bērzupu. 7.a klase piedalījās projektā „Esi aktīvs – bez atkarībām”. Pirmajā dienā viņi izpētīja,
kādi vispār ir atkarību veidi, bet piektdien rakstīja pieteikuma vēstuli par sevi un savu dzīvesveidu un izveidoja prezentācijas plakātu. 9.klases mācījās rakstīt biznesa plānu un gatavojās Pogu vakaram.
Izvērtējot projektu nedēļā padarīto, lielākā daļa skolēnu atzīst, ka labi bija tas, ka katru dienu bija jādara kaut kas cits un ka bez īsajiem starpbrīžiem, varēja agrāk tikt mājās. Ierosinājumos citai projektu nedēļai vairākas klases izteikušas vēlmi tikties ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem, gan uzaicināt uz tikšanos, gan ēnot dažādu profesiju pārstāvjus.
Arī mēs, skolas gadagrāmatas, veidotāji jau pirms projektu nedēļas veicām aptauju 5.-9. klašu skolēnu vidū:
1) Cik dienas gribētu projektu nedēļu?
2 dienas – 1 skolēns
3 dienas - 2 skolēns
4 dienas - 3 skolēni
5 un vairāk dienas – 74 skolēni
Daži skolēni gribētu projektu nedēļu katru mēnesi vai visu gadu.
2) Ko gribētu darīt projektu nedēļā?
Strādāt grupās un veikt pētījumus - 27 skolēni
Sportiskās aktivitātes - 22 skolēni
Braukt ekskursijās - 10 skolēni
Strādāt ar datoriem - 3 skolēni
Māksla un rokdarbi - 8 skolēni
3)Ko gribētu iemācīties projektu nedēļā?
Spēlēt teātri - 6 skolēni
Spēlēt šahu - 10 skolēni
Braukt ar traktoru -1 skolēni
Spēlēt spēles - 1 skolēns
Veidot radošus darbus - 5 skolēni
Taisīt ēst - 4 skolēni
Rokdarbus - 9 skolēni
Veikt eksperimentus -1skolēns
Pirmo palīdzību – 3 skolēni
Svešvalodas (spāņu, franču) – 2 skolēni
Galda tenisu -1 skolēns
4)Tavas idejas un ieteikumi projektu nedēļai?
Lai nebūtu zvans, bet var brīvi plānot laiku - 7 skolēni
Sportot (daudz) - 12 skolēni
Veidot dažādus projektus un lai būtu interesanti – 5 skolēni
Turnīrus starp klasēm – 2 skolēni
Iet uz kalnu – 2 skolēni
Lai visa klase paliktu skolā pa nakti - 1 skolēns
Lai ir kā pagājušajā gadā - 9 skolēni
Tikšanos ar absolventiem, populāriem cilvēkiem - 5
Sacensties ēdienu gatavošanā - 3 skolēni

(Līva R. un Asnate P.)

printēt


<>


Jaunākās galerijas