Kur rast patriotismu?

11.11.2019 - 22.11.2019

img_7050.jpgNovembrī  mūsu skolas skolēni laikam  uzņēma lielāko patriotisma devu visa mācību gada laikā. Pirmā par gaidāmajiem pasākumiem vēstīja 11.klases meiteņu veidotā afiša: 8., 13., 22., 29.novembrī - erudīcijas spēle "Es mīlu tevi, Latvija!", 11.novembrī - "Vīru spēles" 8.-12.klašu zēniem, 15.novembrī - gaismas rakstu veidošana un lielais svētku pasākums, kas noritēs 2.daļās. 

Pirmajā daļā 1.-6.klasēm  bija koncerts, kurā uzstājas paši skolēni - dziedātāji, dejotāji, izteiksmīgās runas runātāji. 

 2.daļā neierastāku priekšnesumu 7.-10.klasēm  bija sagatavojuši 11.-12.klases skolēni. Un tas bija arī viens no vērienīgākajiem un uzskatāmākajiem piemēriem mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai. Ideja par “Dvēseļu puteni” vēstures un literatūras skolotājām gaisā virmoja jau pagājušā mācību gada beigās, bet rudenī sākās tās īstenošana: 11.-12.klases skolēni vēstures stundās nostiprināja zināšanas par 1.pasaules karu un Latvijas Brīvības cīņām, literatūras stundās lasīja un analizēja A.Grīna romānu “Dvēseļu putenis”, mūzikas skolotāju vadībā mācījās strēlnieku un patriotiskās dziesmas, kulturoloģijā izzināja, kā ģērbās tā laika jaunieši pilsētā un laukos. Pasākumā tika iesaistīts arī 12.klases audzinātājs, kurš kļuva par improvizētās strēlnieku vienības komandieri. Skolasbiedru uzburtās vēstures ainas neļāva palikt vienaldzīgiem un lika aizdomāties par to, cik vērtīga Latvija bija tolaik un tagad. Paldies par šo īpašo valsts svētku mirkli gan jauniešiem (11. un 12.klasei, 5.-11.klašu korim), gan skolotājiem (I.Rožkalnei, I.Auziņai, B.Leitartei, I.Lejai, A.Vilkaušai un L.Valtmanim).

Dienas noslēgumā vecāko klašu skolēni kopā ar skolotājiem devās uz Talsiem noskatīties režisora Dzintara Dreiberga filmu "Dvēseļu putenis". Elpojot līdzi filmas galvenajam varonim, radās atbilde, ka patriotisms meklējams piederības sajūtā,  atbildībā par saviem mīļajiem, tas rodas darot, piedzīvojot, iesaistoties, ieklausoties, izzinot, atceroties, jūtot līdzi, novērtējot, cienot, mīlot un ticot, ka savā zemē vēl ilgi paši būsim saimnieki.

printēt


<>


Jaunākās galerijas