ERASMUS + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts

Projekta nosaukums: „Kompetenču pieejas veicināšana mācību procesā”

Projekta Nr: 2018-1-LV01-KA101-046807

Projekta īstenošanas laiks: no 2018. gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.septembrim

Projekta piešķirtais finansējums: 13147,00  EUR

Projekta sagaidāmie rezultāti: Kompetenču pieejas veicināšana mācību procesā, tādejādi veicinot    skolotāju un audzēkņu uz kompetencēm balstītu apmācību.

Projekta partneri: Vācija, Itālija, Spānija, Portugāle, Rumānija

Projekta koordinatore: Danuta Dude<>


Jaunākās galerijas