Projekti

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

logo-projektam.jpgEiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Lasīt visu ziņu galerija (10)

"Kompetenču pieeja mācību saturā"

Ar 2017./2018.m.g. skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā.
"Kompetenču pieeja mācību saturā." aprobācijas procesā. Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu

Projekta mērķis:

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Galvenās darbības:

Mācību satura izstrāde. Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija. Mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana. Diagnostikas instrumentu izstrāde. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana. Mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā. Informācijas un publicitātes nodrošināšana.

Plānotie rezultāti:

Projekta rezultātā tiks radīti 83 mācību un metodiskais līdzekļi, tai skaitā 68 digitāli. Papildus vēl tiks izveidoti 22 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā Eiropas valodu portfelis un mācību un metodiskie līdzekļi integrētai pieejai mācību satura un valodu apguvei – CLIL. Projekta rezultātā tiks radīti arī 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un 5 integrēti mācību līdzekļi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem. Tiks izstrādāti dažādi diagnostikas instrumenti, tai skaitā 20 diagnosticējošie darbi, datorprogramma ‘Text to speech”, DIBEL NEXT testu diagnostikas rokasgrāmata u.c. Profesionālās kompetences pilnveidē tiks iesaistīti vismaz 6000 pedagogu.

Projekta vietnes adrese - www.skola2030.lv

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas delegācija starptautiskajā konferencē Lietuvā

img_20180308_wa0016.jpg7.martā direktore Daiga Puga kopā ar skolotājām Danutu Dudi un Seilu Šenbergu, un 9.a klases skolniecēm Antru Adieni un Rūtu Liepu apmeklāja Kalnēnu vidusskolu Mažeiķos. Apmeklējuma mērķis – piedalīties starptautiskajā konferencē “Es esmu dzīva”, kura bija veltīta Lietuvas simtgadei, kā arī stiprināt sadraudzības saites starp mūsu skolu un Kalnēnu vidusskolu.

Lasīt visu ziņu galerija (13)

Skolas dalība projektos

Skolas dalības izglītojošos projektos apkopojumu skatīt šeit

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas dalība projektos 2015.g.

 • Comenius skolu daudzpusējas partnerības projekts „A quest 4 heroes” 2013.-2015.
 • Apmaiņas projekts starp Kandavas, Mērsraga un Lejres pašvaldībām „Māksla un sports” (Kandavas novada domes finansējums).
  Jauniešu apmaiņas projekts starp Latvijas un Dānijas jauniešiem. Projekta tēma – veidot skolēnu sadraudzību maksas un sporta aktivitātēs. Projekta mērķis – iepazīstināt Dānijas skolēnus ar mūsu ikdienas gaitām, paplašināt viņu redzesloku par latviešu tautas kultūru un tradīcijās, attīstīt skolēnu radošumu, uzlabot svešvalodu prasmes.
 • Iesniegts projekts 5.-9.klašu kora tērpu iegādei par kopējo summu 2587,50 eiro bez PVN. Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai – 100” projektu konkursā.
 • Skola regulāri piedalās mazajos projektos „Skolas auglis”, „Skolas piens”, „Labdarības skoliņa” u.c.

Projekts „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā”

Kandavas novada dome 2013.gada vasarā Izglītības un zinātnes ministrijā iesniedza 5 projektu iesniegumus projektu konkursam „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”. No iesniegtajiem projektiem tika apstiprināti 2 projekti: „Slēpošanas inventāra iegāde Cēres pamatskolā” un „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā”.

Projekta „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā” mērķis: iegādāties inventāru fiziskās sagatavotības pilnveidošanai un sporta stundu daudzveidošanai, lai uzlabotu bērnu vēlmi aktīvi līdzdarboties sporta aktivitātēs. Projekta ietvaros tika iegādāts inventārs sporta nodarbībām: basketbola bumbas, volejbola bumbas, futbola bumbas, tenisa bumbiņas, badmintona volāniņus, florbola nūjas, staiguļus (sensorai motorikai), vasaras slēpes, lecammaisus, frīsbija diskus, lecamauklas, gumijas bumbas, zirņu maisiņus, konusus, trepīti, vingrošanas apļus, Pogo bouncer (līdzsvara attīstīšanai), augstlēkšanas latiņu, gumijas espanderus un mazās treniņu barjeras. Tagad sporta stundas kļūs daudzveidīgākas un interesantākas, kā rezultātā uzlabosies skolēnu fiziskā sagatavotība, tajā skaitā, līdzsvars, koordinācijas spējas, ātruma īpašības, tiks pilnveidoti sporta spēļu elementu pamati.

Projekta „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā” kopsumma ir 1396,87 Ls no kuriem finansējums 50 % apmērā ir no valsts budžeta līdzekļiem.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas dalība projektos 2013.-2014.g.

2013.gads

 • ELFLA „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Distanču slēpošana – veselīgam un aktīvam dzīvesveidam”(projekta iesniedzējs un īstenotājs – biedrība „Atbalsts Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolai”).
 • IZM sporta inventāra iegādes projekts „Sports skolā” (skolas līdzdalība Kandavas novada domes iesniegtajos projektos).
 • Sabiedrība ar dvēseli 2013 projekts „Remontējam mūziku” (neformāla personu grupa „ Par skaistu skolu”).
 • „Pieslēdzies Latvija” Lattelecom” projekts „Datorapmācība senioriem”.Skolotāji, kuri veica apmācību, saņem planšetdatorus.
 • „Labie darbi” projekts „Rotaļu laukuma izveide”.Projekta mērķis – sakopt skolas apkārtni, izveidojot rotaļu laukumu skolēnu brīvā laika pavadīšanai.
 • Comenius skolu daudzpusējas partnerības projekts „A quest 4 heroes” 2013.-2015. (projekts tiek uzsākts).Projekta tēma – gūt padziļinātu priekšstatu par savas un citu projektā iesaistīto dalībvalstu „varoņiem”. Projekta mērķi – paplašināt skolēnu zināšanas un prasmes dažādos mācību priekšmetos, attīstīt radošumu, paplašināt redzesloku par ES valstīm un veidot izpratni par Eiropas pilsonību, kā arī uzlabot svešvalodu prasmes.Skolotājus iepazīstināt ar dažādu ES valstu izglītības sistēmām, pilnveidot svešvalodu zināšanas. Projekta ietvaros paredzēti skolotāju apmaiņas braucieni.
 • Apmaiņas projekts starp Lejres, Kandavas un Mērsraga pašvaldībām „Sports un draudzība” (Kandavas novada domes finansējums).Jauniešu apmaiņas projekts starp Latvijas un Dānijas jauniešiem. Projekta tēma – veidot skolēnu sadraudzību sporta aktivitātēs. Projekta mērķis – iepazīt Dānijas skolēnu ikdienas gaitas, paplašināt redzesloku par dāņu tautas kultūru un tradīcijās, uzlabot savas svešvalodu prasmes
 • Youth in Action projekts „Singing in group” .Jauniešu apmaiņas projekts sadarbībā ar Beļģiju, Bulgāriju, Ungāriju, Turciju. Projekta tēma – iepazīt citu tautu kultūru caur dziesmām. Projekta mērķis – paplašināt skolēnu redzesloku par cittautu kultūru, iemācīties dziesmas dažādu tautu valodās, uzlabot svešvalodu zināšanas.
 • Nordplus Junior projekts „Let`s make things better!” 2013.-2014. (projekta realizācija tiek uzsākta).Skolēnu apmaiņas projekts starp partnervalstīm – Lietuvu un Igauniju.Projekta tēma – padarīt savu ikdienas dzīvi interesantāku, apgūstot dažādas jaunas prasmes. Projekta mērķis – veicināt skolēnu radošumu un sadarbības prasmes, padziļināt viņu zināšanas par kaimiņvalstu tradīcijām un kultūru, pilnveidot svešvalodas prasmes.’
 • COMENIUS skolotāju profesionālās pilnveides kursi Lielbritānijā. Projekta mērķis – pilnveidot skolotāju zināšanas par jaunākajām mācību metodēm, padziļināt svešvalodu zināšanas.
Lasīt visu ziņu


<>


Jaunākās galerijas