“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

logo-projektam.jpgEiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 Tukuma novada Izglītības pārvalde noslēdza līgumu ar Valsts Izglītības un satura centru par ESF projekta  Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 nākamā posma izstrādi divu gadu periodā, no 2021.gada 1.septembra  līdz 2023.gada 31.maijam, 15 novada skolās.Arī mūsu skola ir šo skolu vidū. Lielākā uzmanība tiek vērsta STEM un vides jomas un multidisciplinārās jomas padsākumiem. Lai to īstenotu, skolā darbojas pedagogu palīgi/otrie pedagogi, ku lielāka uzmanība tiek veltīta skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību vielas apguvei. Mācīšanās grupās nostiprina mācību satura dažādas tēmas. Īstenojam arī robotikas nodarbības ārpusstundu nodarbībās<>


Jaunākās galerijas