Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas delegācija starptautiskajā konferencē Lietuvā

img_20180308_wa0016.jpg7.martā direktore Daiga Puga kopā ar skolotājām Danutu Dudi un Seilu Šenbergu, un 9.a klases skolniecēm Antru Adieni un Rūtu Liepu apmeklāja Kalnēnu vidusskolu Mažeiķos. Apmeklējuma mērķis – piedalīties starptautiskajā konferencē “Es esmu dzīva”, kura bija veltīta Lietuvas simtgadei, kā arī stiprināt sadraudzības saites starp mūsu skolu un Kalnēnu vidusskolu.

Konferencē piedalījās Mažeiķu, Telšu, Plunģes un Kandavas novada 7. - 10.klašu skolēni ar saviem referātiem par Lietuvas vēsturi, kā arī Mažeiķu Izglītības pārvaldes vadītāja un metodiskā darba vadītāja. Mūsu skolnieces uzstājās ar referātu “Īss ieskats Lietuvas un Latvijas vēsturē”, kuru lasīja angļu valodā. Par dalību konferencē visi dalībnieki saņēma starptautiskus sertifikātus un atzinības.

Pēc konferences iepazināmies ar skolu, apspriedām aktuālākos jautājumus Lietuvas un Latvijas izglītībā, kā arī uzsākām sarunas par turpmākās sadraudzības veidošanu.

Paldies skolotājām Aksildai Petrevicai un Anitai Liepai par palīdzību skolēnu sagatavošanā konferencei!<>


Jaunākās galerijas