Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas dalība projektos 2013.-2014.g.

2013.gads

 • ELFLA „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Distanču slēpošana – veselīgam un aktīvam dzīvesveidam”(projekta iesniedzējs un īstenotājs – biedrība „Atbalsts Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolai”).
 • IZM sporta inventāra iegādes projekts „Sports skolā” (skolas līdzdalība Kandavas novada domes iesniegtajos projektos).
 • Sabiedrība ar dvēseli 2013 projekts „Remontējam mūziku” (neformāla personu grupa „ Par skaistu skolu”).
 • „Pieslēdzies Latvija” Lattelecom” projekts „Datorapmācība senioriem”.Skolotāji, kuri veica apmācību, saņem planšetdatorus.
 • „Labie darbi” projekts „Rotaļu laukuma izveide”.Projekta mērķis – sakopt skolas apkārtni, izveidojot rotaļu laukumu skolēnu brīvā laika pavadīšanai.
 • Comenius skolu daudzpusējas partnerības projekts „A quest 4 heroes” 2013.-2015. (projekts tiek uzsākts).Projekta tēma – gūt padziļinātu priekšstatu par savas un citu projektā iesaistīto dalībvalstu „varoņiem”. Projekta mērķi – paplašināt skolēnu zināšanas un prasmes dažādos mācību priekšmetos, attīstīt radošumu, paplašināt redzesloku par ES valstīm un veidot izpratni par Eiropas pilsonību, kā arī uzlabot svešvalodu prasmes.Skolotājus iepazīstināt ar dažādu ES valstu izglītības sistēmām, pilnveidot svešvalodu zināšanas. Projekta ietvaros paredzēti skolotāju apmaiņas braucieni.
 • Apmaiņas projekts starp Lejres, Kandavas un Mērsraga pašvaldībām „Sports un draudzība” (Kandavas novada domes finansējums).Jauniešu apmaiņas projekts starp Latvijas un Dānijas jauniešiem. Projekta tēma – veidot skolēnu sadraudzību sporta aktivitātēs. Projekta mērķis – iepazīt Dānijas skolēnu ikdienas gaitas, paplašināt redzesloku par dāņu tautas kultūru un tradīcijās, uzlabot savas svešvalodu prasmes
 • Youth in Action projekts „Singing in group” .Jauniešu apmaiņas projekts sadarbībā ar Beļģiju, Bulgāriju, Ungāriju, Turciju. Projekta tēma – iepazīt citu tautu kultūru caur dziesmām. Projekta mērķis – paplašināt skolēnu redzesloku par cittautu kultūru, iemācīties dziesmas dažādu tautu valodās, uzlabot svešvalodu zināšanas.
 • Nordplus Junior projekts „Let`s make things better!” 2013.-2014. (projekta realizācija tiek uzsākta).Skolēnu apmaiņas projekts starp partnervalstīm – Lietuvu un Igauniju.Projekta tēma – padarīt savu ikdienas dzīvi interesantāku, apgūstot dažādas jaunas prasmes. Projekta mērķis – veicināt skolēnu radošumu un sadarbības prasmes, padziļināt viņu zināšanas par kaimiņvalstu tradīcijām un kultūru, pilnveidot svešvalodas prasmes.’
 • COMENIUS skolotāju profesionālās pilnveides kursi Lielbritānijā. Projekta mērķis – pilnveidot skolotāju zināšanas par jaunākajām mācību metodēm, padziļināt svešvalodu zināšanas.

.2014.gads

 • Comenius skolu daudzpusējas partnerības projekts „A quest 4 heroes” 2013.-2015. (projekta realizācija turpinās).
 • Nordplus Junior projekts „Let`s make things better!” 2013.-2014. (projekta realizācija turpinās).
 • Apmaiņas projekts starp Kandavas, Mērsraga un Lejres pašvaldībām „Māksla un sports” (Kandavas novada domes finansējums).Jauniešu apmaiņas projekts starp Latvijas un Dānijas jauniešiem. Projekta tēma – veidot skolēnu sadraudzību maksas un sporta aktivitātēs. Projekta mērķis – iepazīstinātDānijas skolēnus ar mūsu ikdienas gaitām, paplašināt viņu redzesloku par latviešu tautas kultūru un tradīcijās, attīstīt skolēnu radošumu, uzlabot svešvalodu prasmes.
 • Youth in Action projekts „We sing in Bulgaria”.Jauniešu apmaiņas projekts sadarbībā ar Bulgāriju, Maķedoniju, Spāniju. Projekta tēma – apgūt citu tautu dziesmas. Projekta mērķis – iemācīties citu projektā iesaistīto dalībvalstu dziesmas, lai piedalītos koncertos bērnu namā un starptautiskajā jauniešu dienā, kā arī paplašināt skolēnu redzesloku par citām ES valstīm, iepazītu to kultūru, un uzlabot svešvalodu zināšanas.
 • COMENIUS skolotāju profesionālās pilnveides kursi Portugālē „SMILE”.Projekta mērķis – pilnveidot skolotāju zināšanas par jaunākajām mācību metodēm, pilnveidot svešvalodu zināšanas.


<>


Jaunākās galerijas