Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas darbība projektos 2011./2012. m.g.

 • ES projekts “Skolas auglis”
 • Comenius skolu partnerības projekts “Vilciens Eiropai”(“Train 4 Europa”) Projekta tēma – sports un veselīgs dzīvesveids, 1.- 4.kl.
 • Amerikas latviešu apvienības projekts “Sveika, Latvija”
  2011. gada 17. jūnijā pie mums skolā viesojās Amerikas latvieši – 20 skolēni un 3 skolotāji. Programmas ietvaros tika apskatītas Kandavas ievērojamākās vietas, interešu izglītības iespējas Kandavā, dabas liegums Čužu purvs un noslēgumā – viesošanās latviešu lauku mājā ”Indāni”. 2011. gada 22. jūnijā šī projekta ietvaros mūsu skolas skolēni kopā ar Amerikas latviešiem viesojās Rīgas pilī un Amerikas Vēstniecībā, kā arī apmeklēja Okupācijas muzeju. Noslēgumā – ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.
 • Nordplus jauniešu mobilitātes projekts sadarbībā ar Lietuvas un Somijas skolām komerczinībās “Atklājot uzņēmējdarbību” (“Discovering entrepreneurship” )
  No 19.02.2012. – 24.02.2012. pie mums Latvijā, Kandavā viesosies skolēni un skolotājas no Somijas un Lietuvas, skolēni tiks izmitināti viesģimenēs. Projekta mērķis ir veicināt jauniešus apgūt uzņēmējdarbību, lai apzinātu savas iespējas nākotnē tieši darba tirgū No 05.02.2012. – 10.02.2012. mūsu skolas skolēni un skolotāji viesosies Lietuvā. No 09.04.2012. – 15.02.2012. mūsu skolas skolēni un skolotāji viesosies Somijā.
 • Daudzdisciplīnu jaunrades konkurss “Ion Creanga mūsu skolās” (“Ion Creanga in our schools”) sadarbībā ar Rumānijas skolu Ibanesti Padure Secondary School Skolēni varēs piedalīties un iesniegt darbus vairākos posmos:
  1Zinātniskie darbi par tēmu “Ģimenes nozīme bērna izglītībā”,
  2. Literārā jaunrade. 3. Mākslinieciskā izpausme. 4. Lugas,iedvesmojoties no rakstnieces Ion Creanga,vai arī no savā valstī zināma autora darbiem.
 • Eiropas Savienības mūžizglītības projekts “PopuLLar”.Motivēt vidusskolniekus mācīties valodas ar tajā vecumā atbilstošām metodēm.( Motivating secondary school students to learn languages with age relevant media).
  Motivēt vidusskolniekus mācīties valodas ar tajā vecumā atbilstošām metodēm.
 • Youth in Action projekts “Vizuālā māksla 2012 – mūdienu mākslas izprašana” (“Visual Arts 2012 – Better see, understand and comprehend today’s art”)
  Jauniešu apmaiņas projekts sadarbībā ar Franciju, Ungāriju, Itāliju, Beļģiju un Spāniju. Projekta tēma – izprast mūsdienu mākslu.
 • KNHM “Sabiedrība ar dvēseli” projekts “Mēs kopā – skolas ēdnīcai”
  Piesaistot Nīderlandes fonda finansējumu un Kandavas pašvaldības līdzfinansējumu, skolā tika izremontēta un aprīkota skolas ēdnīca ar jaunām galda virsmām un taburetēm.
 • Hipotēku un Zemes bankas klientu kluba “Mēs paši” projekts “Drošam un zaļam dzīvesveidam”
  Piesaistot finansējumu, skolā tika aprīkota velo trase ar praktiskajiem elementiem un iegādāti 3 velosipēdi un 3 ķiveres.
 • ESF projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
 • VISC projekts “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
 • LEADER projekts “Kāpšanas sienas iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Kandavas novada iedzīvotājiem”


<>


Jaunākās galerijas