Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas darbība projektos 2005.-2011.

2005.-2007.

 • LR Bērnu un ģimeņu lietu ministrijas projekts „Bērniem draudzīga skola” 2005.
 • APA COMENIUS starptautiskajā projekts „Ūdens brīnišķīgā pasaule” 2006.-2008.
 • APA COMENIUS projekts „Multimēdiju metodes izmantošana matemātikas programmā” 2004.-2007.
 • Lielbritānijas padomes projekts „School Leadership” 2006.-2007.
 • ESF „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” 2006.-2008.
 • AFS Latvija jauniešu apmaiņas programmas ietvaros skolā mācās jaunieši no Francijas un Vācijas. 2005.-2007.

2008.-2011.

 • ES struktūrfonds „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 2008.-2011.
 • IZM projekts sākumskolas skolēniem „Zaļā josta” 2007.-2009.
 • IZM projekts „Sprīdīša skola” 2005.-2008.
 • LEADER projekts (sadarbībā ar skolas vecāku biedrību) „Amatniecības tradīciju veicināšana Kandavas novadā” 2010.
 • COMENIUS skolu partnerības projekts „Svētki un tradīcijas” 2009.
 • ES Eiropas Komisijas projekts „Jaunie tulki” 2008.
 • ES jauniešu apmaiņas projekts „Eiropiešu kaleidoskops” 2008.
 • Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „Morālo vērtību ietekme uz iecietīgas domāšanas veidošanu un attīstību” 2009. gada 1.-8. novembris.
 • AWARD starptautiskā jauniešu programma 2009.-2011.
 • LEADER projekts (sadarbībā ar skolas vecāku biedrību) „Bērnu drošas rīcības prasmju apgūšana Kandavas novadā” 2011.

Skolas līdzdalība Kandavas novada domes iesniegtajos projektos:

 • ES struktūrfondu projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” 2009.-2011.
 • ERAF projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” 2010.-2011.


<>


Jaunākās galerijas