Reģistrācija 2023 salidojumam

Vārds
Uzvārds
Uzvārds izlaiduma gadā (Ja mainījies)
Skolas beigšanas gads
Beidzuvidusskolu
pamatskolu

Jau reģistrējušies2022
Artūrs Jekovičs
Kristofers Donis

2021
Amanda Rudzīte
Elīna Ķēniņa
Estere Karole
Loreta Štoferte
Ģirts Leimanis
Elza Sondra Gumska
Elza Lepse
Anna Dūniņa
Katrīna Marta Krūmiņa
Krista Ķevica
Roberts Šteinbergs
Agnese Besikirska
Ralfs Bergs
Liene Java
Mārtiņš Labrencis (Labrencis)

2020
Ance Eimane
Edgars Vesmanis (Vesmanis)
Patrīcija Elizabete Gūtmane
Matīss Līkums
Marika Ozolniece
Rihards Jakobovics

2019
Sanda Bruce (Bruce) (beidzu pamatskolu)
Aleksis Ralfs Frīdemanis (beidzu pamatskolu)
Dana Marta Grauzermane
Sindija Stepiņa
Dāvis Ērvalds
Selīna Krautmane
Ralfs Bērziņš
Marta Šteinberga
Elza Eglīte (Java)

2018
Kristers Šnikvalds (Šnikvalds) (beidzu pamatskolu)
Kārlis Šenbergs (beidzu pamatskolu)
Alise Fjodorova
Patrīcija Priede
Keita Lūsinda Lāce
Ance Leja
Ketija Bernica-Berlana
Dārta Estere Kamparzāle
Anda Beāte Jekoviča
Kārlis Kristaps Šteinbergs
Sāra Dūniņa

2017
Ance Krautmane (beidzu pamatskolu)
Krista Dankere (beidzu pamatskolu)
Tomass Rafaels Perera (Zauers) (beidzu pamatskolu)
Ģirts Krautmanis
Jānis Berziņš
Gints Leimanis
Laima Dobrovoļska
Madara Jansone
Kristaps Gūtmanis
Adrija Kindzule
Anete Sterķe
Samanta Jēgere (Panižnika)
Eva Viktorija Pētersone

2016
Līva Besikirska (beidzu pamatskolu)
Dāvis Ērvalds (beidzu pamatskolu)
Endijs Kaņeps (beidzu pamatskolu)
Mārcis Saulītis (beidzu pamatskolu)
Roberts Rozentāls
Laura Kristīne Anšance (Melne)
Roberts Lepsis
Katrīna Začeste
Elvis Freimanis
Ieva Apsīte (Krūzmane)
Dāvis Bērsons

2015
Annija Rudzīte
Elizabete Daniela Dreiblate
Edgars Selezens
Einārs Kotovs
Ketija Morāne
Mārcis Grauzermanis

2014
Elvis Volmanis (beidzu pamatskolu)
Emīls Donis (beidzu pamatskolu)
Vita Vorkale
Ieva Jurēvica
Linda Kulmane
Ieva Ose

2013
Ance Ortmane (Kunkulberga) (beidzu pamatskolu)
Zane Sterķe
Eiženija Rudzinska (Matiļeviča)
Zane Znatnaja (Ose)
Zane Šteinberga (Krautmane)
Lelde Iesalniece (Strazdiņa)
Kitija Grecka (Zaika)

2012
Diāna Rudzīte (Gedola)
Juris Dzelzkālējs
Klinta Kronberga (Zaļevska)
Ita Zorge
Rūta Dāvida (Kunkulberga)
Ilze Heimane (Trubača)
Oskars Heimanis

2011
Madara Rūmniece
Katrīna Zvaigzne

2010
Nauris Kirilko (Kirilko) (beidzu pamatskolu)
Ilze Gotfrīda (beidzu pamatskolu)
Kristīne Špela (Beniuša) (beidzu pamatskolu)
Rūta Juka (Gailīte) (beidzu pamatskolu)
Linda Gabarajeva (Batņa) (beidzu pamatskolu)
Eva Krinkele (Peremeža)
Toms Dreiblats
Dana Dreiblate (Zariņa)

2009
Ēriks Leizanders (Leizanders)
Līga Reveliņa
Artis Rudzītis
Anda Bluķe (Zommere)

2008
Sandis Rogunovičs (beidzu pamatskolu)
Monta Štrausa (Paraģe)
Katrīne Viškure (Taube-Taubere)
Inese Silta (Vanaga)
Maija Kesenfelde (Zandere)
Lauris Grugulis
Artūrs Beltiņš
Kārlis Gross
Katrina Rozentale

2007
Ivita Čevere (Žiaugre) (beidzu pamatskolu)
Līga Siliņa (Gaile) (beidzu pamatskolu)
Gunda Ševčuka (beidzu pamatskolu)
Evija Dombrovska (Kačika) (beidzu pamatskolu)
Gija Augšpule (Bandere) (beidzu pamatskolu)
Mārtiņš Bāliņš
Sinta Panteļejeva (Cāzere)
Elina Bernane
Kristaps Pļaviņš
Agita Riba

2006
Iveta Sūnaite (beidzu pamatskolu)
Santa Drīksna (Antropa) (beidzu pamatskolu)
Aigars Zandbergs
Rūta Anģēna
Ina Avdejeva (Avdejeva)
Ina Avdejeva
Agnija Burmeistere (Ozola)
Līga Liepa (Avota)
Madara Krūmiņa (Bērza)
Inga Marašinska (Gūtmane)

2005
Jānis Mazitāns
Jānis Mūrmanis
Gatis Ulēns
Anete Priede (Žiaugre)
Linda Murāne

2004
Gints Gūtmanis (beidzu pamatskolu)
Artūrs Zunde
Laura Ķempele (Ose)
Maris Kuzmins
Agnese Lapiņa (Ozola)
Dagnija Rebece-Bajarune (Rebece)

2003
Gints Gūtmanis (beidzu pamatskolu)
Dace Vilkauša (Ose)

2002
Vineta Vīnerte (beidzu pamatskolu)
Daina Līdaka (Andersone) (beidzu pamatskolu)
Uldis Lipskis (Lipskis) (beidzu pamatskolu)
Jurģis Čabajs (beidzu pamatskolu)
Kristaps Taube-Taubers (beidzu pamatskolu)
Guna Bērziņa Cirs (Bērziņa)
Kitija Ķīse (Ose)
Lāsma Dreimane
Līga Čabaja
Roberts Redko

2001
Agnese Bleidele (Timma)
Kaspars Nordens (Nav mainījies)
Edgars Krūmiņš

2000
Inita Šneidere (Grantiņa)
Ilze Aperčoje (Aperčoje)
Ilze Grosbaha (Neiberga)
Ilmārs Piebalgs
Solvita Žakaite

1999
Laura Bičkovska (Purmale)
Ilona Krasta (Virsniece)
Aivars Freimanis
Rūdolfs Lācis
Normunds Mucenieks
Oskars Kanbergs
Aigars Voļskis
Uldis Sarkans

1998
Salvis Stafeckis (beidzu pamatskolu)
Ieva Fomina
Liene Magdeburgere (Magdeburgere)
Iveta Ķevica (Lietiņa)
Rihards Bembers

1997
Aiga Iekļava (Fricsone) (beidzu pamatskolu)
Sindija Kukīte (Kadiķe) (beidzu pamatskolu)
Inese Leimane (beidzu pamatskolu)
Aija Linde (Linde) (beidzu pamatskolu)
Ilva Stafecka-Jurena (Stafecka)
Jānis Priednieks
Zane Erta (Pīpiņa)
DAIGA PELĪTE (LIBERTE)
Anita Štrausa-Naumann (Štrausa)
Inese Neiberga-Puķīte (Neiberga)
Diāna Ivanova (Kadiķe)
Solvita Kanepe (Vīnerte)
Karīna Deiča-Gutreia (Deiča)
Raimonds Šiferis

1996
Laura Roze-Kurpniece (Roze) (beidzu pamatskolu)
Arita Lankupa (Zvaigznīte) (beidzu pamatskolu)
Dace Perera (Zauere) (beidzu pamatskolu)
Eva Rozenbite (Pētersone) (beidzu pamatskolu)
Raivita Znotina

1995
Lāsma Kurtiša (Velika)
Egija Kuzņecova (Eideja)
Agris Jansons
Sanita Liberte (Liberte)
Uldis Vēciņš

1994
Agita Ķilpe (Egliena) (beidzu pamatskolu)
Reinis Štoferts (Štoferts) (beidzu pamatskolu)
Eva Petroviča (Stafecka)
Agnese Gaile (Kanberga)
Diana Kanenberga (Brazdauska)
Ilze Švāģere (Jātniece)
Daiga Geste

1993
Kaspars Vēciņš (Vēciņš) (beidzu pamatskolu)
Juris Dankers (beidzu pamatskolu)
Uldis Tilibs (Tilibs) (beidzu pamatskolu)
Edgars Deičs (Deičs)
Aiga Kļaveniece (Kotļarova)
Ingus Baušķenieks

1992
Simona Stepiņa (Mantaja) (beidzu pamatskolu)
Solvita Jansone (Puriņa)
Dace Jankalāne-Lielauss (Jankalāne)
Dace Kiršpile
Elīna Upeniece (Neimane)

1991
Arvo Nordens (beidzu pamatskolu)
Artis Geste (beidzu pamatskolu)
Juris Jātnieks (beidzu pamatskolu)
Kristīne Fišere- Blumberga (Grantiņa) (beidzu pamatskolu)
Agrita Brauna (Klauss) (beidzu pamatskolu)
Iveta Stare (Ābola) (beidzu pamatskolu)
Dita Jonīte (Eglīte)
Kristīne Kasparsone
Liga Strautmane (Stūre)
Kristīne Rupeika (Melbikse)
Ingūna Ušvile (Meiere)
Ģirts Tauriņš

1990
Evita Virsniece (beidzu pamatskolu)
Anita Gerke (Baltgalve)
Inese Vaičikauska
Aiva Ķēniņa (Dreimane)
Jana Fomina (Krūze)
Daiga Buhholce (Štemberga)
Dace Pokšāne (Arāja)
Artūrs Bērziņš
Līga Blumfelde (Birkmane)
Evita Zaremba (Sudmale)

1989
Vita Ošeniece (Krieviņa)
Solvita Horste (Koroševska)
Kristīne Peremeža (Muceniece)
Ivars Frīdemanis

1988
Arnis Dzērve (beidzu pamatskolu)
Raimonds Zelmenis (beidzu pamatskolu)
Anta Balode
Baiba Rozenberga (Damberga)
Adrija Cērpiņa (Vīnerte)
Jana France (Ļipuncova)
Dina Tohva (Švāģere)

1987
Pēteris Vēciņš (beidzu pamatskolu)
Inga Ezerkalna (Kanenberga) (beidzu pamatskolu)
Ivita Reinsone (Morāne) (beidzu pamatskolu)
Inese Strioga (Veze) (beidzu pamatskolu)
Sanita Kivilande (Šina) (beidzu pamatskolu)
Andulis Pļaviņš (beidzu pamatskolu)
Santa Miķelsons (Brēdiķe) (beidzu pamatskolu)
Kaspars Grēniņš (beidzu pamatskolu)
Evita Ernštreite (Puriņa) (beidzu pamatskolu)
Santa Šelegoviča (Vaitovska) (beidzu pamatskolu)
Mārtiņš Stelps (beidzu pamatskolu)
Alda Goldberga (beidzu pamatskolu)
Gunita Ose (Panižnika) (beidzu pamatskolu)
Kristīne Adamoviča (Kļukovska) (beidzu pamatskolu)
Gatis Fomins (beidzu pamatskolu)
Sanita Ozola (Dreiblate)
Ilze Jēkabsone (Svidzinska)
Ginta Immermane (Stumbiņa)
Arnis Dzērve
Ilze Plezere (Vitenšteina)

1986
Indulis Pakaisis (beidzu pamatskolu)
Ilona Kļava (Kārkliņa) (beidzu pamatskolu)
Raimonds Jakobovics (Jakobovics) (beidzu pamatskolu)
Egita Smilga (Smilga) (beidzu pamatskolu)
Normans Kļaviņš (Stumbiņš) (beidzu pamatskolu)
Dairis Jakobsons (Jakobsons) (beidzu pamatskolu)
Dace Jurča (Andersone)
Īvis Dronka
Ivo Immermanis
Andis Jakobsons
Inga Lapiņa (Stivreniece)
Ilga Lipsane (Rauza)

1985
Kaspars Grava (beidzu pamatskolu)
Armands Pļaviņš (Pļaviņš) (beidzu pamatskolu)
Guntars Rupeiks (beidzu pamatskolu)
Arnis Dzērve (beidzu pamatskolu)
Edijs Kizenbahs (beidzu pamatskolu)
VAIRA DŪDARE
Inta Štoferte (Dreimane)
Anda Krūzmane
Dace Kulmane (Pabērza)
Inese Riekstiņa
Rudīte Eņģele (Koroševska)
Arvis Eņģelis

1984
Aigars Šteinfelds
Inese Kiršteine ((Krūtaine))

1983
Ramona Liepiņa-Krauja (Sniedze) (beidzu pamatskolu)
Inguna Činnova (beidzu pamatskolu)
Aurika Rimoviča (Kļukovska) (beidzu pamatskolu)
Agrita Apine (Bērziņa)
Inga Šīrante (Marovska)

1982
Jānis Dreiblats
Ina Andriksone (Bajeva)
Vita Bernica-Berlana (Dreimane)

1981
Uldis Vāvere
Ingrīda Zīlmane (Lagzdiņa)
Ilga Lipšāne (Rauza)
Maija Būmane (Hofmane)

1980
Inta Haferberga (Štemmere)
Anita Cāzere (Siliņa)
Daiga Ausekle (Trušele)
Dainis Piesis
Aivars Kaņeps

1979
Vija Kalnmeiere (beidzu pamatskolu)
Zanda Millere (Magdeburgere) (beidzu pamatskolu)
Arita Svenča (Mazga)
ALVIS KUNKULBERGS
Arta Veršāne (Kuģe)
Gunta Magdeburgere (Zoldnere)
Inese Biseniece (Šūmane)

1978
Sandra Bleive (Ansberga) (beidzu pamatskolu)
Mikus Bergs (Bergs) (beidzu pamatskolu)

1977
Gunta Frišfelde
Agrita Žakaite (Grundmane)
Mudīte Tulija (Lagzdiņa)

1976
Līga Ozoliņa (Rinkēviča) (beidzu pamatskolu)
Baiba Ramiņa (Dišlere)
Armands Priede
Bruno Hofmanis
Alda Ose ((Treilone))
Valda Vjaksa (Sakne)

1975
Benita Lasmane (Bedrīte)
Mudīte Bēra (Padoma)
Dace Birziņa (Alksne)
Jānis Dzirnieks (Dzirnieks)

1974
Inita Erenfrīde (Krūze) (beidzu pamatskolu)
Andris Bidiņš (beidzu pamatskolu)
Ligita Škapare (Lodiņa)

1972
ALFREDS LĀCIS (LĀCIS) (beidzu pamatskolu)
Raitis Lietiņš (beidzu pamatskolu)
Sergejs Birkentals (beidzu pamatskolu)
Romeks Fabjančiks (beidzu pamatskolu)
Uldis Vadonis (beidzu pamatskolu)
Aksilda Petrevica

1970
Vija Kalnmeiere (beidzu pamatskolu)
Valda Baha (Botmane)
Maija Dauškane (Kazāka)
Ligita Ērgle (Gajevska)
Vēsma Skrazlovska (France)
Valentīna Lapinska (Bļinova)
Baiba Birkmane (Birkmane)
Ruta Olšteine (Štroma)

1969
Raimonds Roze (beidzu pamatskolu)

1964
Juta Murāne

1963
Ausma Hermane (Bloha)
Māris Plezers
Dzintra Eglīte (Kanberga)
Ārija Straumīte
Olga Čukure (Mihailova)
Ivars Sarkans

1936
Kaspars Vēciņš (Vēciňš ) (beidzu pamatskolu)


<>


Jaunākās galerijas